Wallström: Iranavtal fortsatt giltigt

President Donald Trumps tal om Iran följdes med spänning världen över. Trots att han kom ut som mer konfrontativ än tidigare, tar utrikesminister Margot Wallström (S) fasta på att kärnenergiavtalet står fast.

13 oktober 2017 15:40

På måndag möts EU:s utrikesministrar i Luxemburg. På dagordningen står en diskussion om EU:s hållning gentemot Iran.

I ett tal med skärpt tonläge gav Trump på fredagskvällen besked om en ny övergripande Iranstrategi. Han anklagade Iran för att ha brutit mot det internationella avtalet om landets kärnenergiprogram – men han vill inte riva upp det just nu i alla fall. Den heta potatisen hamnar i den amerikanska kongressens knä.

Sveriges roll

I en skriftlig kommentar till TT skriver utrikesminister Margot Wallström:

"President Trumps tal innehåller flera delar om USA:s nya Iranpolitik som vi behöver studera närmare och ta ställning till. Jag noterar dock att hans besked i nuläget inte påverkar överenskommelsen, som fortsatt är giltig. IAEA har nyligen bekräftat att Iran lever upp till sina åtaganden, vilket den svenska regeringen har välkomnat."

"Det är nu viktigt att överenskommelsen fortsätter att implementeras och att samtliga parter fullföljer sina åtaganden. Sverige har under de senaste veckorna framfört detta till berörda parter, inklusive USA och Iran. Vi kommer att fortsätta driva fram det budskapet."

Väntade reaktioner

Frankrike, Storbritannien och Tyskland står fast vid kärnenergiavtalet med Iran, framhåller president Emmanuel Macron, premiärminister Theresa May och förbundskansler Angela Merkel i ett gemensamt uttalande.

EU:s utrikeschef Federica Mogherini säger enligt AFP att avtalet "fungerar och ger resultat". Hon var med och förhandlade fram avtalet och är personligen engagerad i att det ska hålla. Hon har sagt att världen redan har en potentiell kärnvapenkris, och inte behöver en till.

Även Ryssland framhåller att avtalet upprätthålls och beklagar och kritiserar Trumps nya Iranlinje.

Från Iran var kommentarerna till Trumps besked beska. Det är inte aktuellt att skriva om kärnenergiavtalet, betonade president Hassan Rouhani.

Robotar oroar

EU-länderna baserar sina bedömningar om huruvida Iran följer avtalet eller inte på kontroller som FN:s atomenergiorgan IAEA gör. Och IAEA anser att Iran lever upp till avtalet.

Margot Wallström är dock kritisk till att Iran fortsätter med tester av ballistiska robotar. Men det bryter mot andan i en säkerhetsrådsresolution och är ett annat spår, anser hon:

Det måste man förstås ta itu med och det kan vi framföra till Iran.
Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!