Mycket har han varit med om, men någon doktorstitel har Peter "Poker" Wallenberg Jr inte.

– Jag är stolt. Det är något helt nytt och udda. Nu har jag en inlärningskurva att se fram emot, skojar han. Det är en stor ära för mig. Men jag hoppas att man ser på det bredare än mig personligen. Som en utmärkelse för hur familjens stiftelser jobbar i vårt sätt att försöka finansiera excellent forskning.

Wallenberg Autonomous Systems Program (Wasp) har blivit Sveriges största forskningsprojekt med LiU som samordnare. Med 17 industriföretag, fem universitet och 400 doktorander varav 100 kommer från företagen, så omfattar satsningen cirka fyra miljarder kronor.

Artikelbild

| Peter Wallenberg Jr är stolt över hederstiteln vid Linköpings universitet. Bilden togs på Linköpings universitet i samband med att Wasp-projektet inleddes.

Hans koppling till regionen är starkare än många tänker på. Släkten Wallenberg har anor från Östergötland sedan 1600-talet. Några exempel ur historien är Marcus Wallenberg, biskop på 1800-talets mitt och André Oscar Wallenberg, grundare av Stockholms enskilda bank.

Hur mycket tänker du på det?

– Familjen kommer ju härifrån. Någonstans finns ju det i våra gener i det perspektivet. Men för mig är kopplingen framför allt när jag får besöka universitetet, eller när jag är i Science park Mjärdevi och hälsar på. Jag har också ett privat intresse att tävla med bilar så därför är jag på Mantorp med ojämna mellanrum.

Han är imponerad av Linköpings universitet, och av industriföretagen i Östergötland, med Saab, Siemens, Ericsson, Toyota och Holmen för att nämna några.

– Linköping har ett mycket framåtblickande universitet. Och Visualiseringscenter i Norrköping är spännande eftersom det går att använda i utbildningsfrågor för att bygga nästa generation forskare.

Vilka utmaningar har svensk forskning och utveckling?

– Det handlar mycket om att hänga med inom digitalisering, artificiell intelligens och kvantfysik. Vi skapade Wasp för att svensk forskning/utveckling ska kunna vara med i den internationella konkurrensen.

När Wasp-projektet inleddes för fyra år sedan var Peter Wallenberg Jr på plats. LiU har i uppdrag att samordna projektet där flera stora svenska lärosäten deltar. Då var han tydligt kritisk, och påpekade att samarbetet mellan svenska industriföretag och akademierna måste bli bättre.

– När vi satsar fyra miljarder kronor, så satsar Tyskland fyra miljarder euro på samma forskning. Då krävs ett starkt, svenskt samarbete. Inte minst samhället måste ta sitt ansvar för att vårt lilla land ska samköra så mycket som möjligt med de begränsade resurser vi har. De som har möjlighet är staten, näringslivet och organisationer som våra stiftelser.

Är du nöjd med utvecklingen av Wasp?

– Det har utvecklats otroligt positivt. Från början var det tänkta utrymmet 150-200 doktorander. Nu ska det bli över 400 när det är fullt utbyggt, och industrin bidrar med 100. Det har gått snabbt att hitta det här samarbetet. Alla ser vikten av att göra det här tillsammans.

Är det tillräckligt?

– Vi bör vara stolta över hur det här lilla landet kan konkurrera. Men vi får liksom inte sätta oss på rumpan, det här måste utvecklas hela tiden. Det är inte bara för bolagens skull, utan också för hela svenska samhället. Det är vad vi i stiftelserna är ute efter.

Hur ser du på Brexit?

– Brexit är både positivt och negativt. Handelsmässigt är det väldigt komplicerande och negativt. På forskningssidan kan det innebära att Sverige kan rekrytera bra, internationella forskare som inte vågar vara kvar i Storbritannien.

Peter Wallenberg Jr är ordförande i flera av Wallenbergsstiftelserna som kretsar kring forskning och vetenskap. Det gör honom till en central person, och betydelsefull för svensk forskning.

På så vis blir du en makthavare, hur hanterar du det?

– Ordet makt finns inte hos oss. Jag är en stolt medlem i den femte generationen i den här familjen som försöker att vara delaktiga i ett ansvar att se till så att de här stiftelserna och deras statuter följs, och att vara med och utveckla Sverige genom att finansiera forskning och utbildning.

– Jag känner ett ansvar i det uppdrag som jag har. Jag är inte en expert i något av de här forskningsområdena. Vi använder oss av 300–400 utländska forskare som hjälper oss att gå igenom de 1 000 ansökningar som kommer varje år. Det gör vi med så kallad peer review (kollegial expertgranskning). Vi försöker verkligen att hitta de forskare som är excellenta.

Peter Wallenberg Jr har på olika sätt gått sin egen väg. På papperet började inte hans egen skolgång lysande.

– Skolsystemet var inte det bästa för mig. Jag var dålig i matte och fysik. Men jag hade förmånen att hamna i ett amerikanskt skolsystem, på en internationell skola som gjorde att jag tog studenten med höga betyg. Det var tuffare än svenska skolan, men passade mig.

I unga år fick han några viktiga råd från sin pappa, Peter ”Pirre” Wallenberg:

– Det viktigaste är att jobba med något som man verkligen trivs med. Annars gör man aldrig ett bra jobb. Men man tar också konsekvensen av ens egna vägval i den situationen!

Peter Wallenberg Jr valde att inte gå familjevägen. Han arbetade som ”smörgåsnisse” på hotell, och jobbade som mekaniker på Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge.

– Jag jobbade också på bankkontor, för att åtminstone se hur det var. Jag älskar att jobba med människor och därför fastnade jag i hotell- och servicebranschen. Där blev jag kvar i 30 år innan jag började jobba med stiftelserna på heltid.

Vad tog du med dig in i det arbetet?

– Det jag har med mig är att jobba med människor, vi jobbar tillsammans med rektorerna från alla universitet och de kungliga akademierna. Vi träffas regelbundet och pratar om vad som är på gång i forskarvärlden. Det är universitetens huvudmannaråd som utser revisorer och en styrelserepresentant till Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

En diskussion som är aktuell just nu är att fler män än kvinnor blir professorer. Peter Wallenberg Jr är kritisk:

– Universiteten måste bli bättre på att hitta de duktiga kvinnliga forskarna. Av gammal hävd gör man ansökningar i grupp. Det är ofta en man som är huvudsökande och så tänker man inte mera på det. Vi vet att det inte behöver vara så. Det finns en positiv inställning från universiteten, de jobbar med frågan.

Den 25 maj hedras Peter Wallenberg Jr med doktorstiteln vid promotionshögtiden i Norrköping. Givetvis tänker han delta vid högtiden. Han ska även föreläsa, som traditionen bjuder.