Logga in
Logga ut

Frågor och svar om valkompassen

Valkompassen ger pejl inför valet

Stockholm (TT) Snart är det dags igen och i år lär det bli lika knepigt som tidigare. Vilket parti ska man välja?

För dig som tvekar är Valkompassen ett bra hjälpmedel för att koppla dina hjärtefrågor till ett parti eller ett politiskt block.

För många svenskar är det inget problem alls. Väl inlästa på den politiska debatten, en grundmurad övertygelse som aldrig kan ändras eller kanske trycket från de närmaste. Skälen till att en del vet hur de ska rösta kan vara många.

Sedan har vi alla andra, de osäkra. De som är besvikna på partiet de röstade på förra gången eller som med förvåning de senaste åren sett hur ett partis hjärtefrågor tagits över av ett annat.

Valkompassen är till för dig som känner igen dig i beskrivningarna ovan. Men också för dig som vill kontrollera att du och ditt parti fortfarande har samma färdriktning. En del överraskningar utlovas.

I korthet består Valkompassen av ett antal frågor som du ska besvara, givetvis helt anonymt. Det handlar om frågor inom en rad områden och baserat på dina svar talar Valkompassen om vilket parti (ev vilka partier) som bäst överensstämmer med dina åsikter.

Valkompassen har utformats av två av landets främsta politiska experter: författaren Christer Isaksson och statsvetaren Tommy Möller.

– Vi har konstruerat valkompassen utifrån de politiska frågor som vi tror blir mest gångbara i valrörelsen 2018. Samtidigt måste dessa frågor särskilja partierna. Frågorna ska också balansera så att alla nio deltagande partier får med hjärtefrågor och att inget parti missgynnas, berättar Christer Isaksson.

Arbetet har pågått sedan tidigt hösten 2017. Christer och Tommy har gått igenom material från partierna och riksdagen, företrädare för samtliga partier har medverkat, partisekreterare och stabschefer har involverats och politiker och tjänstemän i partitopparna har fått göra Valkompassen och kommentera denna liksom de enskilda frågorna.

Även om Valkompassen nu lanseras är inte arbetet avslutat. Mycket kan hända under valrörelsen och frågor kan komma att bytas ut. För Christer Isaksson och Tommy Möller handlar det nu om att följa utvecklingen i politiken och i enskilda partier. Partierna kan svänga i enskilda frågor inför valrörelsen och nya intressanta frågor kan tillkomma. Valkompassen 2018 kommer att uppdateras och förnyas kontinuerligt för att hålla samma takt som partierna i valrörelsen.

– Vi har jobbat med valkompasser under två decennier och vi noterar nu ökat intresse på alla håll. Bland användarna och medierna har intresset alltid varit stort. Nu är intresset bland partierna och politikerna större än tidigare. Det har vi märkt under konstruktionsarbetet. Förklaringen är förmodligen att Valkompassen nu är välkänd, men också ett ökat intresse hos partierna att hitta fram till väljarna, inte minst på sociala medier, säger Christer Isaksson.

Hur vet jag att Valkompassen är objektiv och att jag inte manipuleras?

– Valkompassen behandlar samtliga partier på ett likvärdigt sätt. Oavsett om ett parti är litet eller stort inför valrörelsen ska det synas och framträda på exakt samma sätt och i samma omfattning. Språk och fakta är ytterst viktigt. Faktadelarna är neutrala och argument är naturligtvis bannlysta där. Istället presenterar vi de vanligast förekommande politiska argumenten i särskilda avsnitt. Men varken vi konstruktörer eller TT tar ställning i enskilda frågor, påpekar Christer Isaksson.

– Till detta kommer det viktigaste: Valkompassen talar inte om hur någon ska eller bör rösta. Däremot informerar Valkompassen om åt vilket håll användarens åsikter pekar. På så sätt är Valkompassen en spännande vägledning för att leta vidare i det politiska landskapet. Politik handlar oftast om något viktigt, men med Valkompassen har vi också ambitionen att skapa spännande underhållning.