Vänsterpartiet har haft ett mandat i kommunfullmäktige.

Hur har det gått att påverka under den här mandatperioden?

– Det är givetvis svårt med ett mandat, men vi känner att vi fått gehör och respekt i flera olika frågor. Det kan vara smått som till exempel en politisk ordlista på hemsidan. Vi har väckt frågan om Vättern. Vi var de första som tog upp skjutningarna i Vättern i fullmäktige och det fick vi gehör för och fick med oss kommunen och kommunen har tagit initiativ till att kontakta andra kommuner. Nu finns en rörelse för att rädda Vättern runt hela sjön, säger han och fortsätter:

Artikelbild

| Dag Källman (V) påpekar att det krävs samarbete mellan kommuner för att rädda Vätterns vatten.

– Det är så vi jobbar. Vi försöker få gehör i enstaka viktiga frågor. Vi sätter oss inte i en majoritet där vi blir upplåsta och måste gå emot vår övertygelse.

Inför valet 2014 ansåg Vänsterpartiet i Vadstena att det var viktigt att få själva skolverksamheten att fungera och att resurser behövde tillföras verksamheten innan man investerade i nya lokaler.

Vad säger du om det nu, fyra år senare?

– Ska jag vara helt uppriktig är skolfrågorna inte min bästa gren. Jag tror att man måste lyssna på lärare och föräldrar och sedan utreda skolans behov. Det gäller samma sak där som i kommunen i övrigt att rätt till heltid är en nyckelfråga. Bra arbetsvillkor ger en bra verksamhet.

Tiggarnas situation var en viktig valfråga för partiet inför förra valet och en handlingsplan från kommunens sida efterlystes.

Hur tycker du att det har gått?

– Inte alls utan man låter det här gå och låter de här människorna vara hårt utsatta och sitta där.

För att kunna hjälpa tiggarna behövs insatser på såväl det lokala, regionala, nationella och internationella planet, anser han.

Från vissa håll föreslås förbud mot tiggeri.

– Det tror inte jag på alls. Man kan inte förbjuda fattigdom.

Under den här mandatperioden var det Dag Källman som först, i kommunfullmäktige, lyfte frågan om situationen för ensamkommande ungdomar som fyller 18 år innan deras ärenden prövats av Migrationsverket.

Hur ser du på det som hände sedan?

– Vi lyckades ju förhindra att de kom på förläggningar. Så långt är det bra att de fått någonstans att vistas här.

Nu råder oklarhet om hur den nya gymnasielagen ska fungera.

– Det bästa hade naturligtvis varit om man gått på Vänsterpartiets linje och gett dem en allmän amnesti, punkt slut. Då hade saken varit klar. Det här är människor som snart varit i Sverige i tre år.

Vänsterpartiet har i Vadstena ett mandat i kommunfullmäktige och vid detta val införs en småpartispärr även i kommunvalen.

Finns det någon risk att ni försvinner som parti i Vadstena?

– Det tror jag inte. Det känns inte så. Vi har en bra tillströmning av medlemmar och har utökat antalet på listan.

På riksplanet visar opinionsmätningar att Vänsterpartiet växer.

Märker ni av det i Vadstena också?

– Ja, det känns tydligt. Det kommer fler och folk ansluter sig spontant och uttrycker sig positivt till det vi säger. Vi har goda förutsättningar att öka här.

Vilka frågor är viktiga för Vänsterpartiet i Vadstena inför det här valet?

– Kombinationen för att kunna bo och arbeta här det måste lösas. Vi har 1000 personer eller hushåll i kö till VFAB. Det måste prioriteras hyresrätter.

Många personer som vill flytta till Vadstena och personer som vill flytta hemifrån hamnar i en situation där de inte har råd med en kontantinsats till en bostadsrätt eller villa.

– Det hänger ihop. Lös bostadsfrågan och villkoren på kommunens arbetsplatser, framförallt inom omsorg, skola och förskola. Det är kvinnodominerade yrken.

I kommunen har projektet Heltidsresan påbörjats. Detta ska innebära att kommunala tjänster ska bli heltidstjänster.

– Men det är ett långt perspektiv på det. Vi menar att det måste kombineras med att man utreder och successivt inför sex timmars arbetsdag.

Många inom äldreomsorgen jobbar deltid för att man inte orkar jobba heltid under rådande villkor, menar han.

Han anser att kommunen också måste ta ett större ansvar för utbildning och fortbildning för dem som jobbar inom vård- och omsorg.

– Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare. Kan man lösa det och bostadsfrågan kan den här kommunen utvecklas. Där måste vi börja.

En konkret åtgärd när det gäller byggande av hyresrätter anser han är att kommunen aktivt går ur alla avtal kring siloprojektet och de bostadsrätter som planerats för silobyggnaden.

– Det motverkar precis det vi menar är viktigt när det gäller rätten till bostäder. Om det blir av, vem ska ha råd att bo där? Det blir en gräddhylla och vi vill inte ha gräddhyllor här. Vi vill att man undersöker möjligheten att bygga hyresrätter även där.

Landsbygden är nästa viktiga fråga för V och då är kommunikationer grundläggande.

Östgötatrafiken har dragit in busslinjer som inte är lönsamma.

– Det skulle ge en enormt bra goodwill till Vadstena att satsa på gratisbuss till de södra delarna.

Ett avtal med Ödeshög skulle då innebära att man skulle kunna nå Omberg.

Efter att kommunikationer löst vill han se satsningar på kulturen och kulturarvet i Borghamn. Ett stenmuseum nämner han som exempel.

– Vi har även motionerat om att man bör förlägga ett marint kunskapscenter i Borghamn.

Utöver det skulle han vilja se ett äldrecenter i Borghamn och en kommunal medborgarservice för landsbygden i Vadstena kommun.

– Vår fjärde stora fråga är Vättern. Där vi måste samarbeta med andra kommuner. Vi menar att man måste ta upp hela situationen med Vättern ur alla sammanhang. Vättern kommer förmodligen att bli en viktig dricksvattentäkt även för dem längre bort.

Hur ser det ut med samarbete, vilka kan ni tänka er att samarbeta med efter valet?

– Vi kan börja med vilka vi inte kan samarbeta med så är det Sverigedemokraterna därför att de i grunden har en människosyn som vi aldrig kan ställa upp på. Vi står för solidaritet och jämlikhet i alla frågor. Sedan kan vi samarbeta utan att låsa upp händer och fötter i en majoritet där vi tvingas vika oss för majoritetens skull. Men vi är beredda att fråga för fråga diskutera och samarbeta med övriga partier.

Partiet vill inte hamna i en situation där de måste ge avkall på sina kärnvärderingar för att sitta vid makten i en politisk majoritet.

– Jag är realist. Alla vill ju ha majoritet för sin politik, det vill ju vi också, men då ska det vara en majoritet för den politiken. Vi vill inte trixa och fixa, men får vi ett genomslag i våra tunga frågor då vill vi ju ha det.