Extratjänster är sysslor som till 75 procent finansieras av staten och ska avse jobb inom offentlig förvaltning som annars inte skulle bli utförda. Målgruppen är långtidsarbetslösa.

Vadstena kommun har idag åtta extratjänster inom de mjuka omsorgerna. Antalet innebär att kommunen kan påräkna extra stimulanspengar från Arbetsförmedlingen. Med dessa utökas nu extratjänsterna till 20.

– Vi måste därför inventera behovet av jobb över hela kommunförvaltningen. Det gäller att tänka kreativt. Vi är inte främmande för att matcha även akademiska jobb mot arbetslösa med rätt bakgrund, säger arbetsmarknadschef Magnus Carlsson.

Extratjänsterna bidrar på flera sätt till en bättre service, menar kultur- och utbildningsnämndens ordförande Göran Fältgren (S).

– De kan också till en del avse ordinarie arbetsuppgifter mot att ordinarie personal istället kan bidra till ett mervärde, en service med guldkant, säger han.

När det gäller utbildningsinsatser för nyanlända deltar Vadstena tillsammans med Arbetsförmedlingen och övriga kommuner i västra länsdelen i en satsning på så kallade traineejobb, en kombination av utbildning och jobb för nyanlända i branscher med stort behov av arbetskraft. Nästa år ska det vara klart vilka utbildningsspår som ska finnas lokalt. Ett tips är de bland annat hamnar inom industrin.

Vadstena ansöker dessutom om att få avgöra vilka utbildningssökande som kan få studiestartstöd utbetalat av CSN. Det omfattar 8 200 kronor per månad och ska stimulera personer i åldrarna 25-65 år med kort eller ofullständig utbildningsbakgrund att ta sig vidare studievägen.

– Motviljan att låna pengar hindrar idag många från att börja plugga. Vi kommer under november att ta fram ett förslag på hur vill jobba med studiestartsstöd, säger Magnus Carlsson.