Statistiska centralbyrån (SCB) presenterar regelbundet statistik över befolkningsutvecklingen i landets kommuner, men kommunernas egna förvaltningar har tillgång till Kommuninvånarregistret (KIR) som är ett fristående befolkningsregister som kan användas av alla förvaltningar och verksamheter i kommunen.

Kommunstyrelsens ordförande Anders Hedeborg (S) konstaterade att Vadstena kommun vid halvårsskiftet hade ökat invånarantalet med 66 personer. Vadstena kommun har nu 7487 invånare.

– Det är uppmuntrande att vi nu ökar igen, säger han efter att ha granskat registrets uppgifter den 4 juli.

Artikelbild

| Anders Hedeborg (S).

Han ser ökningen som en effekt av satsningar på bostadsbyggande och skola.