Man har under åren tittat på olika lösningar och ekonomi och två förskolor, Blanka och Omma, har byggts.

– Men fram till nu fanns inget besked om grundskolans framtida struktur, säger bildningschef Johan Wernström.

Han har tillsammans med skolledningen haft ett uppdrag att ta fram en reviderad plan för det fortsatta arbetet.

Artikelbild

| Johan Wernström, bildningschef.

– Tanken med det nya greppet är ett sammanhållet skolområde, säger han.

Skolområdet sträcker sig från Katarinaskolan till de skollokaler som planeras på Cirkusplatsen med Petrus Magni, simhall och sporthallar som delar av det stråket.

– Det ska vara ett område för alla Vadstenabor.

Förutom simhall och sporthall ska även vissa andra lokaler kunna bli tillgängliga för Vadstenaborna.

– Jag ser det som en skola för alla, även för kommuninvånarna, säger han.

Den nya planen för grundskolan i Vadstena ska innehålla fyra klasser per årskurs.

I det nya förslaget är det tänkt att Katarinaskolan ska inrymma årskurserna F-2 och nya skolan ska ha årskurs 3-6. På så vis behöver inte ombyggnaden av Katarinaskolan bli så omfattande och mer satsas på den nya skolan.

– Då kan vi använda nybyggnationen effektivare. Vi bygger smart, men utan att tulla på kvalitet och pedagogik, säger han.

Petrus Magni blir fortsatt en skola för årskurserna 7-9.

Satsningen på en sammanhållen struktur för skolan är ett led i strävan att fortsatt vara en attraktiv skolkommun.

Förutom skola och sporthall ska ett tillagningskök, med kapacitet för 1300-1500 portioner mat per dag, byggas. I planen finns även ett tillagningskök på förskolan Gullvivan och Katarinaskolan med.

– Det ersätter Culinar som har några år på nacken, säger han.

När det gäller sporthallsfrågan finns två alternativ. Dels att bygga den på Cirkusplatsen i anslutning till den planerade nya skolan. Dels det nya alternativet att bygga sporthallen i parkytan bortanför Petrus Magni skolas aula.

Föreningslivet bjuds in för samråd och workshop om hur en ny sporthall och ska vara utformad.

Hela skollokalprojektet med nybyggnation och renoveringar beräknas landa på 218 miljoner kronor. Beslut om investeringsbudgeten ska tas i kommunfullmäktige.

Dock finns faktorer utom kommunens kontroll. Detaljplanen för Cirkusplatsen och den planerade skolan är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen.

– Vi vet ju inte vart det hamnar i den prövningen, säger han.