Mötets moderator var Motala Vadstena tidnings Lina Handberg som hade i uppgift att styra frågorna bland partiernas representanter.

– Vi blir allt fler i Vadstena som blir 65 så det är väldigt aktuellt att få svar på våra frågor. Vad händer egentligen med vår framtid, frågade Marita Blomquist, ordförande för PRO Vadstena.

I panelen fanns Magnus Gustafsson (S), Eivor Folkesson (MP), Peter Karlsson (M), Dag Källman (V), Margit Berggren Silvheden (C), Gunilla Sjöstedt (KD), Susanna Makstin (L) och Lasse Ekström (K).

Artikelbild

| Politikerna var enade om att en remissgrupp vore på sin plats.

Först ut var frågan om bostäder.

– Vi vill börja bygga så snart det går. Det nya trygghetsboendet ska stå klart 2019, säger Magnus Gustafsson (S).

Centern och Kristdemokraterna menade att det går för långsamt.

– Det behövs fler platser. Det är redan nu viktigt att man börjar utveckla för framtiden. Vi äldre blir bara fler, säger Gunilla Sjöstedt (KD).

Artikelbild

| MVT:s Lina Handberg var moderator under debatten.

Liberalerna och vänsterpartiet lyfte även att boendeformerna måste etableras på landsbygden.

Arbetet med att minska ensamhet och isolering hade flera dellösningar.

– Man behöver stötta föreningslivet och studieförbunden för att kunna skapa mer aktiviteter, säger Eivor Folkesson (MP).

– En gratisbuss mellan Vadstena och Borghamn och resten av landsbygden. Vi kan inte heller säga åt föreningarna hur de ska göra utan ge råd, säger Dag Källman (V).

Alla partierna enades om att en remissgrupp med pensionörsföreningarna vore ett bra val för att få respons på vad pensionärerna vill ha för utveckling och förändring.