När hemtjänstpersonal kommer till kvinnan som är i dryga 80-årsåldern framkommer det att tre okända killar tagit sig in i kvinnans hem via en öppen altandörr tidigare under dagen.

Händelsen skedde vid 16-tiden på torsdagen och anmäldes till polisen av den hemtjänstpersonal som kvinnan berättade det för.

Av polisanmälan framgår det att killarna höll på med kvinnans dator, men att hon efter att de lämnat hennes bostad inte i kunnat se att någonting saknas.

Inget annat signalement än att det är "killar", finns i polisanmälan. Hos Motalapolisen är händelsen rubricerad som stöld i bostad.