Politiska majoriteten bestående av M, S och MP har tagit fram en gemensam budget för åren 2019-2021.

– Vi är i koalition av en anledning. Vi delar samma vision och vi försöker hitta gemensamma lösningar på problemen, säger Anders Hedeborg (S).

Budgeten presenteras i ett antal "utmaningar".

Artikelbild

| Peter Karlsson (M) och Anders Hedeborg (S) presenterar den politiska majoritetens rambudget.

Den första är den demografiska utmaningen. Vadstenas befolkning har en hög medelålder och många invånare över 65 år. För att få fram en så säker befolkningsprognos som möjligt har man tagit hjälp från Statistiska centralbyrån (SCB). Med utgångspunkt i det är målet att Vadstena ska ha 8 000 invånare 2022/2023. Yttre faktorer som kan ha gynnsam effekt på Vadstenas befolkningstillväxt är byggandet av Ostlänken och Lalandia.

Som nummer två presenteras bostadsutmaningen.

– Ska några flytta hit måste de ha någonstans att bo, säger Hedeborg.

Byggandet kommer snart att kunna påbörjas i Södra Drottningmarken. Där finns plats för omkring 100 bostäder .

– När vi byggt Drottningmarken börjar vi med Tycklinge och Birgittaområdet, säger han.

Enligt beräkningar ska 400 bostäder kunna komma till fram under den här mandatperioden. Beräkningen förutsätter att efterfrågan är så stor.

– Det hänger lite på när nästa lågkonjunktur kommer, säger Peter Karlsson (M).

Omsorgsutmaningen kommer därefter. Antalet invånare över 80 år är den grupp som växer mest i kommunen.

– Ett sätt att möta det är trygghetsboenden som förlänger insteget till särskilt boende, säger han.

Första trygghetsboende ska snart börja byggas i Kalkhagen, men de vill börja titta på var ytterligare ett trygghetsboende ska kunna byggas.

– På så vis får man också igång flyttkedjorna som alla efterfrågar, säger han.

En åldrande befolkning ställer nya krav på vård och omsorg. Här ska satsningar på heltidstjänster göras inom omsorgen och kommunen ska sträva efter att vara en attraktiv arbetsgivare.

Ungas framtid kallar de den fjärde utmaningen. Vadstena rankas som en av de bästa skolkommunerna i landet och satsningar på skola prioriteras även framåt.

Nya förskolan Omma byggs just nu och kommer att invigas i vår. Förskolan kommer ha möjlighet till helg- och nattöppet. I budgeten finns den nya mellanstadieskolan på den så kallade Cirkusplatsen med.

– Det projektet har tagit ny fart nu. Vi har tagit in en projektledare, säger Hedeborg.

Projektledaren ska se över beräkningar av kostnader, lokalbehov och annat som rör byggandet av en ny skola och en sporthall.

Turism och näringsliv är också viktigt att satsa på.

Det kommunala bolaget Vadstena turism och näringsliv AB får förstärkta resurser.

Klimatutmaningen är den sjätte utmaningen och en fråga där Miljöpartiet haft en viktig roll i budgetarbetet.

Kommunen har ställt sig bakom Östgötautmaningen.

– Vadstena ska vara en fossilfri kommun till 2030, men vi ska klara det målet under den här mandatperioden, säger Peter Karlsson.

VFAB kommer att delta i SABO:s satsning Miljöklivet och Vadstena kommun ska tillföras miljöstrategisk kompetens.

– Det här är första gången som vi skärper tonen mot oss själva, säger Anders Hedeborg.

När det gäller kollektivtrafik och infrastuktur ska man fortsätta föra dialog med Regionen och staten med hjälp av regionpolitiker och riksdagsledamöter.

Kultur- och fritidsliv ska lyftas fram och de ser gärna att kulturlivet och kommersiella handeln kopplas ihop.

Rambudgeten omfattar 352 miljoner kronor för de kommande tre åren.