Kulturträffen hölls i Medborgarsalen i Rödtornet. Upprinnelsen till träffen var ett e-postmeddelande från utövande konstnärer i kommunen, ett meddelande som riktats till politiker.

– Vi kände att vi måste göra något för konstnärerna i Vadstena, säger Lena Linde (K) när hon berättar om upplägget för träffen.

Ett 30-tal besökare, många med koppling till Vadstenas kulturliv, kom för att delta i träffen.

Bo Olls, konstnär och projektledare med lång erfarenhet av konstnärlig gestaltning och konst i det offentliga rummet, var inbjuden som gästföreläsare för att ge inspiration till efterföljande frågestund och paneldebatt med kulturarbetare från kommunen.

Han presenterade bland annat vad man behöver beakta och vilka frågor man behöver ställa sig när man jobbar med att stärka en plats kvalitet.

– Det vi kallar platsens själ, säger Bo Olls.

Det handlar om frågor som att förvalta eller utveckla och om att se möjligheter och eller problem.

Han påpekade också faran med att ha en förnöjsam självbild, att tycka att det man har är jättebra kan vara en bromskloss för utveckling.

Hans föreläsning ställde mera frågor än den gav svar, men det var nog också tanken. Vadstenas politiker och medborgare måste själva fundera över vad som är Vadstenas själ.

Efter Bo Olls föredrag var det fika och åtföljande paneldiskussioner.

Anna Harder (K) förklarade att man med kvällens träff ville få till en ökad samverkan och få möjlighet att lyssna på kulturaktörerna för att höra vad de behöver.