Det har varit ett långt reparationsarbete, men från och med måndag den 25 juni kommer klaffbron över vallgraven åter att fungera som vanligt, efter att den nu genomgått slutbesiktning och blivit godkänd. "Den nya bron är både stadigare och finare", konstaterar man från kommunen.

Klaffbron kommer att vara nedfälld och öppen för gångtrafik under en stor del av dygnet, men kommer att fällas upp fem gånger per dag för båtpassage. De exakta tiderna kan hittas på kommunens hemsida. Noterbart är att bron kommer stängd för båttrafik kring GES konsert på borggården den 14 juli, samt att den inte kan fällas upp när det blåser mer än 12 sekundmeter.