Senaste tiden har det förekommit en del rykten på Facebook om hur det förhåller sig med Turistbyrån i Vadstena, men kommunen kan ge besked om vad som gäller.

Under turistsäsongen 2018 kommer Turistbyrån att vara kvar inne i Rödtornet precis som tidigare.

– Det är inga som helst förändringar under säsongen 2018, säger Martin Berry, stabschef och biträdande kommundirektör.

Beslut har tidigare tagits i kommunfullmäktige om att man ska organisera turistinformationen på annat sätt framöver.

– Vi för diskussioner mellan Turism- och näringslivsbolaget och kommunen där vi tittar på olika möjliga lösningar, säger han.

Bland annat tittar man på möjligheten att använda sig av infopoints för turistinformation, ett system som infördes i Motala kommun inför turistsäsongen 2017.

Systemet med infopoints kräver att man har ett ställe som fungerar som huvudinfopoint.

– Så hur vi än väljer att organisera turistinformationen framöver så behöver vi ha åtminstone en fysisk plats, säger han.

Inför turistsäsongen 2019 ska den nya lösningen för turistinformation vara klar.