Valet skedde vid Centerpartiets kommunfullmäktigegrupps sammanträde den 21 oktober.

– Jag fick det förtroendet av fullmäktigegruppen, säger Camilla Westling.

Från och med nu och fram till Centerpartiets årsstämma någon gång i januari kommer hon att vara både partiets ordförande och gruppledare.

Som ordförande sitter man ett år i taget och Camilla Westling planerar inte att bli omvald.

– Jag kommer att avsäga mig det för så som vi ser på det i Centern är det inte fördelaktigt att ha samma person på två viktiga poster. Så det blir någon annan som kommer att ta över, det är målet. Men gruppledare är jag hela mandat perioden så det är ju för fyra år, säger hon.