Vadstena kommun äger de flesta fastigheterna inom området och flera fastigheter kommer att bli tomma. Vadstenagymnasiets elever flyttar till Motala, centralköket Culinar kommer att försvinna när ett nytt kök byggs i anslutning till den nya skolan på Cirkusplatsen och K1 med elevhemmet är i stort behov av renovering. Därför gör man nu en fördjupad översiktsplan över Birgittaområdet.

Genom den fördjupade översiktsplanen kommer mycket kunna vara förberett och förankrat innan det blir dags att ta fram detaljplaner. I höst kommer kommunen att beställa de utredningar man inte själv kan göra, till exempel utredning av byggnadernas kulturvärden och tekniska status, och i vår kommer medborgardialoger att anordnas.

– Det är viktigt att få med sig medborgarna på resan, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Dessie Forsén (S).

Artikelbild

| En fördjupad översiktsplan över området ska tas fram.

Genom fysiska möten med politisk närvaro, dialog på webben och eventuellt även fokusgrupper ska en riktad medborgardialog skapas. På så sätt ska Vadstenaborna kunna bidra med synpunkter, tips och idéer under processen.

– Det här är ett långsiktigt arbete, säger samhällsbyggnadschef Annika Toll och fortsätter:

– Det här är det stora utvecklingsområdet i stan.

– Området är både nära centrum och sjönära, säger Dessie Forsén.

Artikelbild

| Samhällsbyggnadschef Annika Toll och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Dessie Forsén (S).

Tanken är att Birgittaområdet ska inrymma olika typer av bostadsbebyggelse, men också möjlighet till kontor och handel.

– Det är de möjligheterna vi ska utreda genom den här översiktsplanen, säger Annika Toll.

Förutom att det hänt mycket sedan Vadstenas översiktsplan för staden antogs görs en fördjupad översiktsplan över Birgitta området för att flera närliggande detaljplaner kan komma att påverkas. Till exempel kan gatunätet komma att beröras i angränsande områden.

En del av området ligger före i planeringen.

– Vi har fått ett uppdrag att ta fram en detaljplan för en ny vårdcentral, säger hon.

Den nya vårdcentralen är planerad att ligga mitt emot den nuvarande.

– Det blir startskottet för hela området, säger Dessie Forsén.

Med Vadstenas mått mätt är det ett stort och centralt område man nu får möjlighet att omvandla.

– För oss är det här jätteroligt att få vara med och skapa en ny stadsdel, säger Annika Toll.

Eftersom det är en ganska lång process innan man är framme och kan bygga och renovera i området kommer man att se över vilka sätt man kan nyttja fastigheterna under tiden.