Det nya rökförbudet gäller uteserveringar, entréer till lokaler som allmänheten har tillgång till, hållplatser och perronger, inhägnade idrottsplatser och sportarenor samt lekplatser. Förbudet gäller även e-cigaretter, örtprodukter och vattenpipa.

– Det finns redan rökfria utomhusområden, säger Barbro Holm Ivarsson, psykolog och expert på tobaksprevention.

Redan 1994 blev det förbjudet att röka på skolgårdar och motsvarande utomhusområden vid förskolor och fritidshem.

Artikelbild

| "Det har varit så i alla år att de flesta rökare vill sluta eller vill röka mindre", säger Barbro Holm Ivarsson och tror att även detta rökförbud leder till att fler slutar röka.

Efter många års utredningar infördes 2005 rökförbud inne på krogar och restauranger. Anledningen var både att man skulle skydda personalen från passiv rökning och att även personer med allergier och astma ska kunna besöka restauranger utan att bli sjuka.

– Det var väldigt många farhågor som spreds innan förbudet infördes, säger hon.

Det sades bland annat att restaurangbranschen skulle tappa många av sina kunder och att det skulle bli slagsmål utanför krogarna när folk skulle stå där och röka.

– När förbudet sedan infördes hände ingenting, säger hon.

Artikelbild

| Rökning utanför entréer till bland annat sjukhus och vårdcentraler blir förbjudet.

Näringen tappade inga besökare.

– Däremot slutade 200 000 personer att röka enligt Folkhälsomyndighetens uträkning, säger hon.

Artikelbild

| Perronger vid järnvägsstationer omfattas av rökförbudet som införs den 1 juli.

Det visade sig att många som ville sluta röka tog tillfället när de fick en extra knuff genom rökförbudet.

Redan fyra månader efter att rökförbudet infördes kunde minskade luftvägsproblemen hos personal i restaurangbranschen konstateras.

Artikelbild

| Hållplatser omfattas av rökförbudet.

Ett rökförbud på uteserveringar förbättrar arbetsmiljön för personalen och både där och på andra platser som omfattas innebär förbudet ett skydd mot passiv rökning för alla.

– Huvudanledningen är att skydda barnen mot passiv rökning.

Artikelbild

| Från den 1 juli blir det förbjudet att röka på uteserveringar.

Den passiva rökningen anses vara så pass farlig att det inte existerar några gränsvärden där tobaksrök blir ofarlig.

– Rökare har frihet att röka, men inte frihet att skada andra, säger hon.

Liksom 2005 får fortfarande rökare röka, men måste flytta sig från vissa miljöer.

Barbro Holm Ivarsson tror att även detta rökförbud kommer att leda till att flera rökare tar tillfället att sluta röka.

Man utredde om även offentliga badstränder skulle inkluderas i de utomhusmiljöer som berörs av det nya rökförbudet, men det blir fortfarande tillåtet att röka på badstränder i Sverige. Dock kan kommuner själva införa rökförbud på kommunala badstränder. Det har man gjort i Norrköping, Karlshamn och Oskarshamn.