I början av det här året inkom ett medborgarförslag till kommunen med förslag om att ett utegym skulle byggas vid Birgittastranden. Enligt förslaget skulle det var ett utegym med utrustning som passar alla istället för ett sådant som är byggt av tjocka trästockar. Birgittastranden anses vara en bra plats eftersom det är ett populärt promenadstråk som är lätt att nå.

Vadstena kommun har fått in många förslag och önskemål för just det området och från kommunens sida anser man att man behöver ta ett helhetsgrepp om området och utreda hur området ska utvecklas. Detta arbete ska påbörjas i höst och då kommer alla olika förslag att gås igenom.