– Det är ju så att vi har diskuterat länge om att få till en ny servicebyggnad nere i hamnen, säger samhällsbyggnadschef Annika Toll.

Den nuvarande byggnaden är gammal och toaletterna är inrymda i baracker.

Statens fastighetsverk (SFV) äger marken och ska göra investeringarna i en ny servicebyggnad.

Artikelbild

| Nuläge. Statens fastighetsverk har fått klartecken för att projektera för en ny byggnad i hamnen.

SFV har uppskattat att en servicebyggnad ska kunna byggas för ungefär fem miljoner kronor. Ytan är beräknad till omkring 150 kvadratmeter utifrån önskemål från Vadstena kommun. SFV har fått klartecken att de får börja projektera för den här byggnaden, men vill att kommunen tecknar avtal redan nu.

– Vi måste garantera att vi ska hyra den, säger hon.

Preliminär hyra för den nya servicebyggnaden är beräknad till 350 000 kronor per år med en hyrestid på tio år. I kalkylen har SFV räknat med att Vadstena kommun står för samtliga driftskostnader såsom el, vatten- och avlopp, sophämtning och värme.

För att gå vidare vill SFV nu att Vadstena kommun undertecknar ett förgäveskostnadsavtal.

– Det betyder att om vi väljer att avbryta får vi stå för nedlagda kostnader, säger hon.

Om Vadstena kommun efter projektering vill gå vidare med projektet räknas projekteringskostnaden in i projektets totala kostnad om man däremot inte önskar gå vidare efter projektering kommer samtliga nedlagda kostnader att debiteras Vadstena kommun.

Ärendet om detta avtal kommer att komma upp på kommunstyrelsens nästa sammanträde den 18 april.