Nuvarande taxor inom kultur- och utbildningsnämndens ansvarsområden har gällt från och med 1 augusti 2018 och nu har taxorna setts över och de reviderade taxorna antogs vid senaste sammanträdet i kultur- och utbildningsnämnden.

Från den 1 augusti i år blir det högre timkostnad för privatpersoner, företag och externa föreningar som vill hyra simhallen, sporthallen, ishallen eller fritidscentrums lokaler.

– Man vill värna föreningslivet i Vadstena i första hand, säger Göran Fältgren (S), kultur- och utbildningsnämndens ordförande.

För lokala föreningar behålls taxorna från förra året.