Vadstena kommun har ansökt om att få ta ner träd i Strandpromenadens allé.

"Dessa träd utgör en stor fara för både människor och djur som vistas utmed Strandpromenaden", skriver kommunen i sin ansökan.

Länsstyrelsen i Östergötland har beviljat dispens från det generella biotopskyddet för att de elva mest akut dåliga björkarna ska kunna tas ned.

För att få dispens måste fyra av björkarna kapas på sådant sätt att de blir fyra meter höga högstubbar. De träd som tas ned måste också ersättas med nya träd i allén. Kommunen måste också se till att säkerställa de nya trädens överlevnad de första fem åren efter planteringen.

Grov ved från de elva björkar som avverkas ska placeras som liggande död i en så kallad faunadepå, vilket innebär att en stor mängd stockar får ligga och multna för att på så sätt skapa livsmiljö för insekter och andra småkryp.

I sin ansökan föreslår Vadstena kommun att Tycklingeudden kan vara en bra plats för en sådan faunadepå.

Samtliga åtgärder ska återrapporteras till länsstyrelsen.