Vid senaste kommunfullmäktige, när Peter Karlsson (M) och Anders Hedeborg (S) utsågs till kommunalråd, utsågs också vilka som ska företräda oppositionen. Det beslut som tagits om hur resurserna för oppositionsråd skulle fördelas innebar att inget av partierna i opposition kom upp i den tjänstgöringsgrad på minst 40 procent som krävs för ett oppositionsråd. Därför valdes istället minoritetsföreträdare. Kommunfullmäktige utsåg följande minoritetsföreträdare: Frida Edholm (K), Camilla Westling (C), Gunilla Sjösten (KD), Dag Källman (V) och Dan Olsson (SD).

Såväl uppdragen som kommunalråd och som minoritetsföreträdare gäller från och med 1 januari i år.