I samband med socialnämndens sammanträde i mars fick socialchefen Desirée Svanberg i uppdrag att utreda möjligheten att bygga om före detta HVB-hemmet Sjöhaga i Borghamn till ett korttidsboende.

Socialchefen har samrått med Vadstena Fastighets AB (VFAB) angående förslaget. VFAB har i utredningen gett sin syn på frågan och meddelat att huset inte är lämpligt att göra om till ett korttidsboende eftersom det inte blir mer än fyra eller fem rum. Dessutom finns inga hygienutrymmen i byggnaden och huset är inte heller handikappanpassat. VFAB:s rekommendation är att inte bygga om Sjöhaga till korttidsboende.

Förutom VFAB:s synpunkter om själva byggnaden skulle det bli en väldigt dyr personalförsörjning med ett boende med så få platser. Det finns krav på att korttidsboenden ska ha personal dygnet runt.

Socialnämndens vice ordförande Peter Karlsson (M) meddelade efter senaste sammanträdet i socialnämnden att nämnden gått på socialchefens och VFAB:s rekommendation. Det är inte längre aktuellt att gå vidare med idén om att bygga om Sjöhaga till korttidsboende.