I fjol härjade mjältbrand bland tamdjur och vilt vid Omberg i Östergötland. Nu har Jordbruksverket påbörjat vaccinationerna av cirka 3 200 nötkreatur och får i området, ett arbete som väntas pågå till maj.

Mängder av djur vaccinerades redan i fjol men djur som betar i ett drabbat område behöver vaccinering i ytterligare minst tre säsonger. En tillfällig vaccinationscentral har öppnats i räddningstjänstens lokaler i Ödeshög varifrån arbetet leds och det utförs med hjälp av försvarets frivilligorganisationer Blå Stjärnan och Lottakåren.

Djuren ska vaccineras innan de släpps ut på sommarbetet. Kalvar och lamm som är för unga för vaccination före betet vaccineras senare, om djurägaren så vill.

Djurägarna själva bestämmer också om hästar och getter ska vaccineras, men det är inget krav.

Omkring 15 djur dog i fjol, de flesta kor och tjurar men även en älg.