Sveriges rykte håller ställningarna

Bilden av Sverige utomlands är fortfarande positiv – trots allt. Men det är inte vår relativa jämställdhet eller vårt miljöengagemang som lockar till samtal om vårt land.

22 februari 2019 06:01

Trots återkommande negativ rapportering om Sverige utomlands, inte minst kring frågor som rör invandring och integration, är bilden av Sverige utomlands fortfarande positiv. Om något så har den ljusa bilden förstärkts den senaste tiden.

Det konstaterar Svenska institutet i en ny rapport.

Så vitt vi kan se har den här negativa rapporteringen inte förändrat bilden av Sverige bland allmänheten. Där är den fortfarande övervägande positiv, säger Jacob Stenberg, analytiker på Svenska institutet.

Svenska institutet är en statlig myndighet vars uppdrag är att öka omvärldens förtroende och intresse för Sverige. Därför genomför myndigheten återkommande undersökningar i ett försök att kartlägga hur bilden av Sverige utomlands förändras över tid.

Gammalt svärd

Ett sätt är att granska antalet publicerade artiklar och andra inlägg om Sverige på digitala plattformar och se om – och i så fall hur ofta – dessa delas med andra.

Under förra året var det framför allt två nyhetshändelser som stack ut på engelskspråkiga plattformar. Det var dels den svenska artisten Aviciis död, dels den åttaåriga flickan Sagas fynd av ett ovanligt välbevarat svärd från järnåldern i sjön Vidöstern. Dessa nyhetshändelser resulterade i 715 467 delningar från Billboard respektive 356 595 från BBC. Swedish House Mafias återförening i Miami fick också stor uppmärksamhet. Det svenska valet, däremot, väckte nästan ingen uppståndelse alls.

Politik är överlag inget stort diskussionsämne. Det rapporterades om det svenska valet i de traditionella medierna, men engagemanget i sociala medier var begränsat. Sveriges medling i Jemenkonflikten, däremot, fick en hel del uppmärksamhet på arabiskspråkiga plattformar, säger Jacob Stenberg.

För att få en mer heltäckande bild följer Svenska institutet även ett antal index där olika länders utveckling rankas inom diverse områden, som jämställdhet, demokrati, lycka och utbildning. I samtliga 22 index hamnade Sverige i tio i topp förra året. I hälften förbättrade Sverige sin position, jämfört med 2017, medan vi tappade i två (digital konkurrenskraft och innovationer).

Natur och hållbarhet

Sammantaget, skriver Svenska institutet, är bilden av Sverige utomlands stabilt positiv. Framför allt associerar många Sverige med teman som det svenska välfärdssamhället, natur och miljö, ett modernt och välfungerande land, samt hållbarhetsfrågor.

I årets rapport har myndigheten tittat närmare på Nederländerna och deras bild av vårt land. Det visar sig att en klar majoritet, 58 procent, av de tillfrågade har en "väldigt stark och positiv" bild av Sverige. 15 procent anger dessutom att denna bild förstärkts ytterligare de senaste åren. Om de dessutom hade besökt Sverige eller hade vänner här, så var bilden ännu ljusare. För Svenska institutet understryker detta en tidigare slutsats att erfarenheter av det svenska samhället bidrar till en positiv bild av landet.

Fakta: Så talades det om Sverige

Under 2018 fick Sverige 40 miljoner omnämnanden på engelskspråkiga digitala plattformar, att jämföra med arabiskspråkiga och ryskspråkiga där antalet omnämnanden var 1,39 respektive 1,668 miljoner. Antalet på spanskspråkiga var 4,3 miljoner.

Det digitala samtalet om Sverige 2018 kretsade till en stor del om sporthändelser, som fotbolls- och hockey-VM. Kultur och underhållning fick mer utrymme än året innan, vilket till stor del kan förklaras med Aviciis bortgång, Swedish House Mafias återförening och Eurovision Song Contest.

Ämnet politik fick inte mycket uppmärksamhet, förutom Sveriges medling i Jemenkonflikten som uppmärksammades på framför allt arabiskspråkiga plattformar.

Diskussioner om brottslighet minskade på alla språk.

Källa: Svenska institutet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Johan Nilsson/TT