Skolan för bråkig – elever vågar inte gå dit

En grundskola i Pajala har så stora ordningsproblem att vissa elever inte går dit. Nu hotar Skolinspektionen kommunen med vite på en halv miljon kronor.

22 november 2019 20:20

Skolinspektionens tolvsidiga beslut ger bilden av en skola där det råder mer kaos än ordning. Om Pajala inte kommer till rätta med stöket, bråken och kränkningarna på Pajala Centralskola riskerar kommunen att få betala 500 000 kronor i vite, enligt Skolinspektionens beslut.

Inspektionen gjorde ett tillsynsbesök i september och såg och fick uppgifter om hur elever för oväsen och går in och ut ur klassrum som de vill under lektionstid. Myndigheten noterade också dagliga bråk och konflikter, hård jargong och bristande respekt mellan elever. Rektorn beskriver att det finns en machokultur på skolan, som har drygt 200 elever i årskurs 4–9.

Hålls hemma

Situationen är så allvarlig att vissa elever inte vågar gå till skolan och hålls hemma av sina vårdnadshavare, enligt uppgifter från lärare.

Vi ser väldigt allvarligt på detta. Alla elever ska känna sig trygga och alla elever har skolplikt. Vi förutsätter att huvudmannen ger rektor förutsättningar att få ordning på problemet, säger Ann-Sofie Andersson, utredare vid Skolinspektionen.

Hur många elever det rör sig om och i vilken utsträckning de stannar hemma har Skolinspektionen inte uppgifter om.

Två om dagen

Ett mått på hur omfattningen av problemet är att rektorn bara under läsårets första månad fick 55 anmälningar från personalen om kränkande behandling, mer än två per dag.

Enligt Skolinspektionen har problemen funnits länge. Några fungerande ordningsregler finns inte och lärare uppger att de inte orkar ta itu med alla konflikter.

Det är ganska omfattande åtgärder som krävs för att eleverna ska känna att de har en trygg skola, säger Ann-Sofie Andersson.

Fler behöriga

Ulrica Hammarström (S), kommunalråd i Pajala, tillstår att Centralskolans problem varit kända.

Vi har jobbat för att lösa dem men vi har som synes inte nått ända fram. Vi måste se till att personalen får rätt verktyg och att obehöriga lärare får uppbackning av behöriga lärare och rektor, säger hon.

Enligt Ulrica Hammarström har kommunen anställt fler behöriga lärare till Centralskolan.

Vi har också tagit in skolpsykolog och skolkurator, vilket känns bra. Men vi är inte färdiga på långa vägar med vårt arbete.

Är vaksamma

Pajala kommun har fram till sista mars nästa år på sig att redovisa till Skolinspektionen. Ann-Sofie Andersson bedömer att elever som känt rädsla kan gå till skolan under tiden.

Det finns en förståelse och insikt hos personalen. De är vaksamma och arbetar med problemet, säger Ann-Sofie Andersson.

Det är andra gången i år som Pajala kommun hotas med vite av Skolinspektionen. I våras krävde myndigheten förbättringar i elevhälsan, studie- och yrkesvägledningen och arbetet med nyanlända elever. Om detta inte sker kan kommunen få betala 600 000 kronor. Utredningen pågår fortfarande så Skolinspektionen har ännu inte fattat beslut i fallet.

Fakta: När det finns problem på en skola

Om en skola — kommunal eller fristående — har allvarliga brister kan Skolinspektionen förelägga om, alltså kräva, åtgärder. Föreläggandena kan kombineras med vite, ett slags straffavgift, om skolhuvudmannen inte kommer tillträtta med bristerna.

Om föreläggandena inte har effekt kan Skolinspektionen dra in tillståndet för en fristående skola. I praktiken betyder det att skolan måste stänga.

Skolinspektionen kan inte stänga en kommunal skola. Däremot kan myndigheten besluta om en så kallad statlig åtgärd för rättelse. Det kan bli aktuellt om vitesföreläggande inte följts och missförhållandena är allvarliga.

Statlig åtgärd har hittills skett i ett fall, när Skolinspektionen under en period tog över ledningen på Storvretaskolan i Botkyrka kommun tidigare i år.

I extremt allvarliga fall kan Skolinspektionen besluta att en skola ska stängas tillfälligt och med omedelbar verkan. Detta gäller både kommunala och fristående skolor och kallas tillfälligt verksamhetsförbud.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT