LÄS MER: Läkaren: "Vi kan inte boka patienter."

Under helgen uppdaterades det datoriserade journalsystemet Cosmic. Till en början såg det ut att ha gått utan problem, men på måndagen, när länets sjukvård gick upp i full kapacitet, uppdagades grava problem.

– Efter helgen så noterade vi att det var för många inloggade enheter. Det ledde till ett belastningsproblem på systemet. Till slut havererade delar av systemet, säger Robert Svensson, chef för regional sjukvårdsledning och fortsätter:

– Som användare kastades man ur systemet.

Region Östergötlands it-personal har i samarbete med leverantören av systemet, Cambio, försökt att åtgärda felet. Men ännu på tisdagen hade de inte lyckats.

– Vi vet i dag inte vad det exakta problemet är. Men det är någon form av kapacitetsproblem som har att göra med våra servrar, säger Robert Svensson.

Hade man kunnat förutse detta?

– Det har jag svårt att svara på egentligen. Man jag vet att man har gjort en del simuleringar.

För personalen ställer haveriet till betydande besvär. Journalföringen sker nu med hjälp av penna och papper.

Artikelbild

| Presskonferens. Från vänster Thomas Muhr, objektägare patientjournaler, Robert Svensson, chef regional sjukvårdsledning, Annette Johansson, stabschef primärvårdscentrum, samt Johan Ljungkvist, IT-expert, Carolina Häggkvist, kommunikatör.

– När det gäller den akuta sjukvården är målet att vi ska kunna ta hand om alla akut sjuka patienter. Vi har fortfarande full verksamhet när det gäller operationer och sådan verksamhet. Men vi begränsas i att vi inte har tillgång till journaldatasystemet på så många platser som vi är vana vid, säger Robert Svensson.

För primärvården är situationen så bekymmersam att patienter uppmanas att undvika att kontakta sina vårdcentraler. Annette Johansson, stabschef för primärvårdscentrum, säger:

– Vi uppmanar patienter att inte höra av sig till sin vårdcentral om det inte är nödvändigt. Man kan hitta bra information om man går in på hemsidan 1177.se. Men tvekar man ska man självklart höra av sig.

Hur yttrar sig problemen i primärvården?

– Alla ärenden tar längre tid och därför kan patienterna uppleva att de inte kommer fram till vårdcentralen. Telefonerna är öppna som vanligt, men alla samtal tar längre tid. Vi har inte kapacitet att ta emot alla samtal, säger Annette Johansson.

På tisdagen fanns ännu ingen prognos på när felet i Cosmic kan vara åtgärdat.

– Tyvärr vet jag inte det eftersom felet inte är identifierat till fullo. Tyvärr vet vi inte hur länge det här kommer att pågå.

Det låter oroväckande?

– Ja, det är oroväckande. Det här innebär en påtagligt ökad belastning för personalen som får arbeta med reservrutiner, säger Robert Svensson.