S-löftet: Hälsosamtal ska erbjudas

Alla 40-, 50-, 60- och 70-åringar ska erbjudas hälsosamtal. Det är ett av Socialdemokraternas vallöften om partiet får nytt förtroende efter valet.

27 april 2018 16:18

Nu rustar Socialdemokraterna för valet till regionen. På plats i Norrköping under fredagen var Kaisa Karro (S), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, för att berätta vad partiet vill göra om man får behålla makten.

– För oss är jämlik vård viktigt. Därför vill vi att alla 40-, 50-, 60- och 70-åringar ska erbjudas hälsosamtal. Det ska också kunna tas prover när det här sker. Vi vill också att alla unga ska kunna få hälsosamtal om psykisk ohälsa. En köfri cancervård är också viktig i den jämlika vården, sa Kaisa Karro.

Förutom jämlik vård vill partiet ha fler anställda i vården, en så nära vård som möjligt och en ökad trivsel för den som arbetar inom sjukvården. Hon förklarar:

– Vi vill utöka antalet utbildningsplatser för specialistsjuksköterskor. Redan i dag har vi infört betald utbildning för sjuksköterskor som gör den utbildningen. Vi vill också utbilda dubbelt så många distriktsläkare. Det här leder till att fler kan få hjälp snabbare, sa hon.

I "ökad trivsel" ligger bland annat hälsosammare arbetstider. Det betyder bland annat bättre med vila mellan passen. Partiet vill också anställa servicevärdar som sköter uppgifter inom vården som inte kräver vårdutbildning. Det här skulle frigöra tid för ordinarie vårdpersonal.

Men är inte lönen viktigast för att få fler till vården?

– Det är förstås viktigt. Vi vill förstås konkurrera med bra löner. Men vi värnar den svenska modellen där fack och arbetsgivare förhandlar löner, säger hon.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Roland Klinga

Ämnen du kan följa