Moderaterna i Norrköping har under den senaste tiden profilerat sig tydligt inom frågor som rör lantbruk, livsmedelsproduktion och arbetstillfällen inom de gröna näringarna.

Nu uppmärksammar de problem med reglerna som rör vilka tider stallgödsel får köras ut på åkrarna. På fredagen besökte en grupp norrköpingsmoderater Eneberga gård på Vikbolandet för att prata gödsel och lantbruk med en av gårdens ägare, Peter Johansson.

På Eneberga gård finns en gödselbrunn som mer än väl kan lagra stallgödseln från gårdens 250 kor och 350 ungdjur. Lagringen krävs eftersom gödsel inte får spridas under vintermånaderna.

Artikelbild

| Moderater på studiebesök hos Peter Johansson (längst till vänster, på Eneberga gård på Vikbolandet. Från vänster Peter Johansson, Fredrik Björkman, Sophia Jarl, Per Helgesson och Joanna Sjölander.

En sommar som förra året var det inga problem med vare sig lagring eller spridningen. Året innan regnade det nästan oavbrutet under september och oktober. Risken för körskador var stor.

– Kör vi ut då blir marken väldigt hoppackad i spåren efter traktorn och gödselspridaren. Packar man ihop jorden för mycket finns det inget näringsupptag i spåren man kört i. För att läckaget ska bli så litet som möjligt bygger det på att det finns växtlighet som tar upp näringen, säger Peter Johansson som äger lantbruksföretaget tillsammans med sin bror Tomas Johansson och pappa Bengt-Åke Johansson.

Norrköping är en av flera östgötakommuner där bestämmelserna för att minska växtnäringsläckaget är hårdare än i övriga landet. I Östergötland får ingen stallgödsel spridas på åkrarna och gräsvallarna mellan 1 november och 28 februari. Kommunen kan i vissa fall ge dispens, men långvarigt regn eller för små lagringsutrymmen räcker normalt sett inte till som skäl.

Moderaterna i Norrköping vill att kommunen ska vara mer flexibel än så när dispenser ges.

Artikelbild

| Jag vill ju oftast köra gödseln så tidigt som möjligt de gånger det fungerar vilket det gör de allra flesta åren.

– Branschen upplever att kommunerna tillämpar regelverket väldigt olika, säger Per Helgesson (M), ledamot i byggnads- och miljönämnden. Han är, precis som Peter Johansson, medlem i LRF:s kommungrupp i Norrköping.

– När vi får extremt blöta höstar som vi hade 2017 till exempel, måste man anpassa mer efter lantbrukets förutsättningar när de kan sprida sin gödsel.

Artikelbild

| Moderater på studiebesök hos Peter Johansson (längst till vänster, på Eneberga gård på Vikbolandet. Från vänster Peter Johansson, Fredrik Björkman, Sophia Jarl, Per Helgesson och Joanna Sjölander.

På vilket sätt kan Norrköpings kommun vara mer flexibel?

– Vi tycker att man bör ha en lantbruksansvarig som förstår jordbruk och dess problem. När det blir så blött som det blev senast 2017 så hängde de problemen med hela 2018 och sedan kunnat sprida gödseln när det passar, det tycker vi är viktigt, det kan man inte avgöra bakom ett skrivbord utan det måste man komma ut och titta.