Niklasson menar att tillståndet är en värdehandling som man inte kan ge ut hur som helst.

– Ett p-tillstånd gäller i hela Sverige, norden och delar av EU. Vi har strikta regler att följa vilket innebär att den som ansöker om tillstånd måste uppfylla de krav som ställs. Det räcker inte med att man har svårt att ta sig i och ur bilen, har svårt att bära eller betala i parkeringsautomat, säger Agneta Niklasson.

Hur vanligt är det att avslagskommuniceringen ändras?
Artikelbild

| Agneta Niklasson (MP) berättar att det kan finnas andra hjälpmedel att ta till utöver parkeringstillstånd.

– Det går inte att ge ett generellt svar på den frågan då varje ärende behandlas specifikt med lagstiftning och regelverk som grund. Tekniska nämndens myndighetsutskott gör en bedömning utifrån det underlag som tjänstemannen presenterar och ofta blir beslutet enligt förslaget. Men det händer att myndighetsutskottet anser att det finns tveksamheter i underlaget och därför gör en annan bedömning.

Agneta Niklasson har valt att inte kommentera det specifika fallet med Majvor Murén.