Kvinnojourens nätverk hade bjudits in. Politiker, polis och socialtjänst fick komma och äta soppa med bröd och dricka kaffe i kvinnojourens lokaler på Poppelgränd.

Omkring 25 personer hade tackat ja till inbjudan.

– Det är ett bra sätt att vara rädda om vårt nätverk och våra kontakter, säger Tina Olby på kvinnojouren.

Artikelbild

| Tina Olby och Anne-Lie Liljedahl på sopplunchen.

Under lunchen kunde matgästerna få ta del av information om kvinnojouren och verksamheten och placeringen runt det runda bordet inbjöd till samtal.

– Vi som är aktiva i kvinnojouren tycker att det är trevligt att träffas såhär, säger Tina Olby.

Tillfället gav möjlighet att på ett informellt sätt nätverka med dem som kvinnojouren kommer i kontakt med och samarbetar med.

Förutom att vårda nätverket anordnades sopplunchen för att uppmärksamma att den 25 november är "International Day for Elimination of ViolenceagainstWomen". En dag som instiftades av FN:s generalförsamling 1999. De flesta av landets kvinnojourer uppmärksammar den här dagen på något sätt. För kvinnojourerna är den här och internationella kvinnodagen de viktigaste dagarna.