Inspektionen för vård och omsorg yrkar att socialnämnden ska betala 10 000 kronor i avgift för det, som de bedömer det, oskäliga dröjsmålet. Det var i april förra året som nämnden beslutade om bistånd till en ungdom. Handläggaren skickade en beställning till familjeteamet, som skulle utföra insatsen. Återkoppling till handläggaren kom först i augusti och inte förrän i september bokades ett möte med ungdomen och vårdnadshavare. IVO menar att det faktum att det handlade om ett barn i behov av stöd gjorde att dröjsmålet var särskilt allvarligt.

Nämnden uppger att orsaken till dröjsmålet var att man under den aktuella perioden fick in många ärenden, samtidigt som avdelningen drabbats av sjukskrivningar.