– Det är ett dieselutsläp där och det är oklart hur många liter men ungefär 50, säger Lennart Ågren, operatör på räddningscentralen.

– Det har runnit ner på marken där och även ner i en brunn men pumpstationen har ett eget reningsverk så det kommer inte att gå ut i kommunens avlopp.

Räddningstjänsten arbetade med att lägga ut absol och räknade med att vara kvar på platsen i ungefär 15 minuter.