– Du ser där i hörnet, där har de slitit bort gummiasfalten i parkourparken, säger Peter Axelsson, driftchef Motala kommun, och pekar bort mot hörnet.

Axelsson är den i kommunen som ser till att all skadegörelse på skolor och andra allmänna platser blir åtgärdade. Han visar hur de skivor som sitter på idrottshallens fasad har blivit förstörda eller nedmonterade.

Det finns tankar om hur man ska komma till bukt med problemet, men det kommer inte vara enkelt.

Artikelbild

| Jimmy Szigeti och Peter Axelsson framför den nyrenoverade idrottshallen, vars fasad blivit förstörd.

– Dels kommer räddningstjänsten och polisen rondera på området. Dessutom tar vi ut vaktbolaget oftare, säger Jimmy Szigeti, biträdande kommundirektör i Motala.

Szigeti pratar om vikten av att få med sig de boende i området om man vill hålla det fritt från skadegörelse och annan kriminalitet.

– Det gäller att ha nätverk och föreningar med boenden, hyresgästföreningen och Platen. Det är nätverksbygge som gäller.

Just i det här fallet kan den gamla skolan som väntar på rivning vara ett av de avgörande problemen. Den drar till sig skadegörare som kanske ser den som ett lovligt byte då den ändå ska rivas.

– Problemet är att vi har ett rivningslov men har blivit stoppade på grund av att det finns skyddsrum i skolan, som innan rivning måste ersättas.

Szigeti lovar att skynda på rivningsarbetet och säger att det borde vara igång i augusti när semestrarna är slut.