Tjänstemännen har tagit fram en förstudie på en ny kommunal simhall. Där framgår vilka funktioner den ska ha (bland annat en 50-metersbassäng), vad som krävs för att sköta driften av den och vad den beräknas kosta. Dokumentet har godkänts av kommunstyrelsen som är nöjd med arbetet.

– Jag är jättestort över den produkt som vi tagit fram. Vi är faktiskt inbjudna till en stor träff om framtidens badanläggningar för att berätta om vårt arbete, säger biträdande kommundirektör Jimmy Szigeti.

Läs mer: Dyrare att bada i nya simhallen

Politikerna ställer sig också bakom förslaget att fullmäktige ska godkänna ytterligare fyra miljoner kronor för "fortsatt externt konsultstöd för genomförandet av ny simhall".

– Det handlar om att ta fram ett förfrågningsunderlag och förprojektering, säger kommunalråd Kåre Friberg (M).

I förstudien har tjänstemännen bland annat tittat på vad det kostar att bygga en ny simhall. De tidigare budgeterade 250 miljonerna riskerar då att inte räcka till. Istället uppskattar man nu att det handlar om cirka 300 miljoner kronor. Samtidigt är siffran osäker.

– Vad det blir vet vi faktiskt inte förrän vi gör en upphandling. Det kanske blir 250 miljoner, eller 330 miljoner, säger Kåre Friberg.

Han pekar också på att man i de beräknade 300 miljonerna lagt in olika typer av marginaler.

– Det är den summan som man kommit fram till just nu, plus en liten fallskärm, säger han och fortsätter:

– Men summan är också uträknad på vad det skulle kosta oss att bygga en simhall. Man har inte räknat in några samordningsvinster som kan bli av Lalandia. Rimligen blir det ju billigare att bygga tillsammans.

Politikerna påpekar också att den ökade kostnaden kan kopplas till att man förslagit åtgärder som i sin tur ska sänka de framtida driftskostnaderna.

– Det är ju klokt att göra vad som ger oss en bättre livslängd på anläggningen, säger vice ordförande i kommunstyrelsen, Kenneth Söderman (L).

Den nya simhallen kommer också att få en väsentligt högre driftskostnad än vad man har i dag. Orsaken är att den befintliga simhallen är avskriven och har i princip inga kapitalkostnader.

– Därför måste vi också förstärka bildningsnämndens ekonomiska ram framöver, säger oppositionsråd Elias Georges (S).