Godmanskap är ett frivilliguppdrag som innebär att man stöttar en person med sjukdom, funktionshinder eller psykisk störning.

Sabina Larsson, från Motala, har varit god man i snart tio år. Det är ett uppdrag som hon trivs med:

– Jag har alltid tyckt om att hålla på med sånt här. Det är roligt att man får chansen att hjälpa folk. Det känns som att man gör nytta på riktigt, säger hon.

Det finns flera viktiga uppdrag att utföra för en god man.

– Målsättningen är ju att personen ska ha det så bra som möjligt. Det är ju, till exempel, viktigt att man ansvarar för personens ekonomi.

Hjälpen består också av att man sköter kontakt med myndigheter.

– Jag började med det här för tio år sedan – men det är först på sistone som jag gått in lite hårdare för det, säger Sabina Larsson.

Vad är den största utmaningen?

– Uppdraget är en utmaning i sig. Det rör sig ju om olika individer och alla har olika förutsättningar. Det är alltid spännande när man får sätta tänderna i ett nytt uppdrag.

Sabina Larsson har, i skrivande stund, tre stycken uppdrag. Personerna är i åldrarna 19–75 år.

– Det är ett stort spann i åldrarna – men det är också utmanande.

Hur länge kan du tänka dig att hålla på med det här?

– Jag skulle vilja göra det här så länge som möjligt. Jag kommer nog aldrig att sluta som god man.