Varamons Vänner är en nystartad förening som vill bevara Varamon och utveckla området i samklang med naturen och miljön. Att Lalandia etablerar sig i Motala är de okej med, men inte i Varamon.

På föreningens att-göra-lista just nu står det att granska detaljplanerna och de har tagit in experthjälp. Hur de därefter kommer att agera vill de inte deklarera i nuläget.

– Det första är att lämna synpunkter. Sedan få vi se vilken hänsyn kommunen tar till det. Därefter tar vi ställning till hur vi kommer att göra, säger Harriet Svensson.

Kan ni acceptera en etablering i Varamon på något sätt?

– När planförslagen ligger tar vi ställning till det. Men det kommer att bli stort motstånd. Kommer det inte in överklagande så är det ytterst märkligt, säger Harriet Svensson och Anna Gustafsson fortsätter:

– Det här kommer att bli en långdragen process. Det är ett Natura 2000-område och ett riksintresse så det kan gå ändå till EU-domstol.

Hur långt är ni beredda att gå?

– Så långt som det krävs. Vi har inte mycket pengar, men vi är många. Och vi är uthålliga och har kunskap, säger Harriet Svensson.

Vilka förutsättningar tror ni att ni har för att lyckas stoppa etableringen?

– Det är vår målsättning. Vi lever i ett rättssamhälle och det finns lagar och förordningar mot sådana här exploatering, säger Anna Gustafsson.