Varma sommardagar är det fullt på parkeringarna ner mot Vättern och på tvärgatorna. Men det vill kommunen förändra och det är nödvändigt i och med att Lalandia erbjudits att köpa parkeringarna Lindgården och Vildmarken för att bygga semesterbostäder.

– Vi vill att man framöver parkerar mellan Varamovägen och riksväg 50 och det är där vi tittar på nya parkeringar. Det ska inte parkeras mellan Varamovägen och stranden längre. För att det ska fungera kommer vi att satsa på att skapa säkra gångstråk till stranden från parkeringarna, säger mark- och exploateringschef Hanna Hammarlund.

Att få folk att acceptera att stå längre från vattnet menar hon handlar om att förändra beteendemönster.

Artikelbild

| Vid Folkets Park kan det bli fler parkeringar. Det skulle även hjälpa p-situationen vid Mariebergsskolan.

– Vi tänker premiera de som går och cyklar i området. I dag kan du ju komma ner med bil hela vägen, framöver kommer du endast att kunna komma fram med bil i begränsad omfattning, säger Hanna Hammarlund och förklarar att man föreslår att stänga av Varamovägen för genomfartstrafik.

– Sedan får vi kanske i början också tydligt bevaka så att det här följs, tillägger hon.

Bötfälla folk alltså?

– Ja, så kan man ju uttrycka det.

Artikelbild

| Hanna Hammarlund, mark- och exploateringschef.

En annan aspekt av att minska trafiken i Varamon är att det blir lättare för räddningstjänsten att ta sig fram.

– I dag kan de ha problem när det är mycket bilar i området, säger Hanna Hammarlund.

Artikelbild

| Vildmarkens parkering, här ska det framöver bli stugor istället.

Lalandia kommer att behöva hela markområdet vid Jätten för sin huvudanläggning. Det kommer därför inte att få plats några parkeringar för besökare intill badlandet. Istället planerar man att utvidga den lilla parkeringen som finns vid Badstrandsvägen intill Furulid.

– Det blir mitt emot huvudanläggningen och där tänker vi oss omkring 200 parkeringsplatser, säger Hanna Hammarlund.

Strax intill, mellan Furulid och Badvägen, finns också ett område som planeras bli parkering åt Lalandias gäster.

En parkering blir det också vid långgolfen, men det avsätts för boende i det lägenhetshotellsområden som planeras att byggas på platsen. Dessutom blir det parkeringar intill anläggningen men med infart från Delfinvägen. Dessa är dock avsedda för Lalandias personal.

Vad gäller parkeringsplatser för de boende i Lalandias stora stugby vid Folkets Park kommer den parkeringen som finns i dag att vara kvar. Men även ett större markområde på andra sidan Varamovägen och upp till förskolan Gustavsvik ska också bli parkering.

– Vi räknar med att det också kommer att lösa parkeringsproblemen för skolan. En viktig del för oss där är att göra korsningen vid skolan säker i och med att det blir mer trafik framöver, säger Hanna Hammarlund.

Totalt beräknar man att cirka 500 parkeringsplatser försvinner i området. Planen är att lika många nya ska tillkomma, utöver de 600 platser som Lalandia räknar med att de behöver. Skulle det behövas mer finns ett område längs riksvägen som reserv.

– Vi skulle gärna se att det används för verksamheter som kompletterar Lalandia, men det finns också möjlighet att använda det för parkeringar. Området är i vissa delar ganska sankt så det skulle också kunna användas som översvämningsyta, säger Hanna Hammarlund.

Kommunen vill även att den norra delen av Varamobaden får del av de nya parkeringarna. I dag menar man att det är ett för stort fokus på den södra delen.

– Vi vill sprida ut parkeringarna. Det finns exempelvis en parkering vid Rödbäcken som vi menar skulle kunna byggas ut och där finns redan ett fint gångstråk ner till vattnet, säger Hanna Hammarlund.