I slutet av 2016 var läget inom hemtjänsten kritiskt. Personalen var stressad och kände att de bara sprang och att chefer och politiker inte lyssnade. En man som hade besök av hemtjänsten två gånger om dagen räknade ihop att han under november månads 60 besök från hemtjänsten träffade 37 olika personer.

Under 2017 har konsulterna Angelina och Eva Liljevall jobbat med hemtjänsten i Motala kommun.

– Vi fick det här uppdraget i november 2016, säger Eva Liljevall.

Artikelbild

| Analyserat. Angelina och Eva Liljevall har gjort en analys av nuläget inom hemtjänsten i Motala.

De har analyserat nuläget och varit ute i alla arbetslag och träffat chefer och de som planerar verksamheten. Nu kan de se tillbaka på vad som hänt under det gångna året.

– Det handlar om att ha delaktighet för alla medarbetare i arbetslagen, säger Eva Liljevall.

Men det handlar också om att skapa kvalitet och inflytande för brukarna.

– Man ska jobba lugnt och effektivt för att få en hållbar ekonomi också, säger hon.

Artikelbild

| Långsiktigt. "Det här är framtidens äldreomsorg i Motala", säger socialnämndens ordförande Anne- Lie Liljedahl (S).

De båda menar att det handlar om tre ben som verksamhen vilar på: Kvalitet för brukaren, god arbetsmiljö och god ekonomisk hushållning.

Under en avstämningsdag i Folkets Hus har alla delaktiga summerat det senaste årets process.

Hemtjänstpersonalen ser en ljusning.

– För två år sedan var vi på botten och desperata. Nu känner vi att vi fått tillbaka arbetsglädjen och stoltheten, säger Ann Stamfält som jobbar i hemtjänsten i Gamla stan.

– Skillnaden nu är att vi får vara med och bestämma, säger Malin Ekström som jobbar i hemtjänsten i Tjällmo med omnejd.

Den process som är igång har varit efterlängtad.

– Äntligen, är vi många som säger, säger Ann Stamfält.

Hon berättar att det nu känns som att politiker och chefer visar förståelse och tillit gentemot personalen.

Personalen märker också att brukarna tycker att det blivit bättre.

– Nu kan vi ge dem den vård de behöver utan att vi sliter ihjäl oss, säger Malin Ekström.

Även brukarnas anhöriga har visat att de känner sig mer lugna nu i det nya arbetssättet inom hemtjänsten.

Det nya sättet att arbeta bygger på samarbete på alla plan.

– Alla är med på tåget åt rätt håll nu, säger Ann Stamfält.

Även politikerna är med på den resan.

– Vi ser att det här är åt rätt håll, säger socialnämndens ordförande Anne-Lie Liljedahl (S).

Bland hemtjänstpersonal uttrycktes viss oro för att det skulle gå tillbaka till tidigare arbetssätt, men Liljedahl meddelade att detta är ett långsiktigt arbete.

– Det här är framtidens äldreomsorg i Motala, säger hon.