Ylva Johansson besökte Östergötland under torsdagen. Motala var en av anhalterna då Socialdemokraternas anser att partiets förra vallöfte om så kallade extratjänster fått särskilt genomslag här. I år handlar det om 120 tjänster i kommunen, varav 90 inom bildningsförvaltningen.

Johansson visades runt på förskolan Västra Bråstorp där enhetschefen Erica Rylander sammanfattade:

– Det har fungerat jättebra med dem som placerats hos oss. Var och en innebär två ögon och två händer till. Med utlandsfödda får vi dessutom extra språkhjälp.

Artikelbild

| Ylva Johansson var nöjd med det hon fick höra om extratjänsterna i Motala. Till höger Erica Rylander, förskolechef i Bråstorpsområdet.

En extratjänst kan vara ett till två år. Rekryteringen sker bland arbetslösa och lönerna finansieras till fullo av staten. Budgeten för 2018 är fem miljarder.

En trög och dyr reform, har dock oppositionen invänt.

– Det tar tid att få till samarbeten med alla kommuner. Men nu har vi 17 000 sysselsatta. Det här är välfärdsverksamhet samtidigt som att komma ut i arbete inneburit en boost för utlandsfödda att lära sig svenska. Med det här tar vi även itu med en 20-30-årig integrationsskuld när långtidsarbetslösa kommer i sysselsättning. Dessutom en jämlik satsning. Den omfattar fifty-fifty män och kvinnor, bemöter Ylva Johansson.

Om Socialdemokraterna kvarstår i maktställning tänker man därför fortsätta med extratjänsterna.

Artikelbild

| Ylva Johansson ser inget stopp för extratjänsterna.

Hur länge?

– Jag ser inget stopp, svarar arbetsmarknadsministern.

Efter besöket i Motala for Ylva Johansson vidare till Linköping för att knacka dörr med partiavdelningen där.