– Vi ser att de kommer att få det svårt att klara undervisningen och kraven. De perspektiven som blir avgörande för oss är barn- och personalperspektiven. Det handlar om ifall vi ger tillräckligt bra utbildning, ger vi barnen och lärarna bra förutsättningar eller inte, säger Nicklas Rudberg.

Även om han menar att Godegårds skola har stora utmaningar och riskerar att få det svårt att klara sig framöver så säger han också att han och majoriteten ännu inte har bestämt sig.

– Vi ser att de kan få det jätteproblematiskt att fixa det, men vi ska titta på det. Vi bestämmer oss inte förrän nästa vecka när beslutat ska fattas, säger han.

Artikelbild

| Nicklas Rudberg (S) har ännu inte bestämt sig.

Nästa vecka har bildningsnämnden möte på onsdag. Det finns också en extra mötestid på torsdagen om det är så att man känner ett behov av att fundera ytterligare. Men oppositionens krav om att frågan ska ses i ett större landsbygdsperspektiv och avgöras av kommunfullmäktige istället tillbakavisar Nicklas Rudberg.

– Det här är en skolfråga och de frågorna ska avgöras i bildningsnämnden. Vi har kontrollerat att vi juridiskt har det mandatet. Frågan om landsbygdens utveckling är en parallell fråga. Där ska kommunstyrelsen tillsätta en utredning framöver. Då ska man titta på hur man kan fortsätta att göra bygden attraktiv. Det är inte en fråga för bildningsnämnden utan vi ska säkra att barnen får en bra utbildning, säger Nicklas Rudberg.

Du är ett av tre kommunalråd, vilket ansvar har du för landsbygden?

– Jag har ansvar för skola och förskolan. Vi har också hand om bokbussen och hemsändningsbidraget för affärer och det ska vi inte ändra på. Det är mitt ansvar, säger Nicklas Rudberg.

Artikelbild

| Nicklas Rudberg (S), ordförande bildningsnämnden.

Ekonomin fanns först inte med som en faktor i utredningen, men har tillkommit efter politiska överväganden. Enligt kommunens resursfördelningssystem får Godegård extra medel för att man är en liten skola, samma sak är det för exempelvis Tjällmo och Nykyrka. Utöver det har Godegård ett underskott på ett par hundra tusen kronor. En bedömning av ekonomin säger dock att bildningsnämnden skulle spara 2-2,5 miljoner på en nedläggning eftersom man också slipper bland annat lokalkostnader.

– Men det ekonomiska perspektivet är inte det intressanta här. Det är barnperspektivet, säger Nicklas Rudberg.

Bildningsnämnden har ett sparbeting, det ska ni också besluta om nästa vecka. Hur påverkar det frågan om nedläggning?

– Ja, vi ska spara pengar. Men detta är inte en del i det. Här handlar det om att ge en likvärdig utbildning, säger Nicklas Rudberg.

Vad skulle krävas för att övertyga dig att behålla skolan?

– Fler barn. När man är två i en årskurs är det svårt att ha grupparbeten. Tjällmo och Nykyrka är inte jättestora heller, men de blir större med Godegårdsbarnen.