Upprörda föräldrar i Godegård sågade tjänstemännens förslag att lägga ner skolan. Men protesterna tjänade ingenting till. En oenig nämnd valde på onsdagseftermiddagen att lägga ner skolan från den 1 januari nästa år.

– Det är inget glädjande beslut. Det här har varit en jobbig process, men mycket känslor både hos oss och allmänheten. Vi förstår de upprörda känslorna, men vår bedömning är att det här är bäst ur barn- och personalperspektivet, säger bildningsnämndens ordförande Nicklas Rudberg (S).

Oppositionen gjorde vad de kunde för att försöka ändra beslutet. De krävde en återremiss och vidare utredning eftersom de ansåg att man inte tittat tillräckligt på vad en nedläggning skulle få för följdeffekter. På mötet med nämnden fick han exempelvis besked om att en nedläggning av skolan också innebär en nedläggning av fritids och att föräldrarna får åka och hämta barnen i Tjällmo och Nykyrka eftersom man inte beviljar skolskjuts från fritidshem.

Artikelbild

| Bildningsnämndens presidie, Nicklas Rudberg (S), ordförande, Helene Isacsson (S), andre vice ordförande, och Tony Johansson (M).

Förslaget om ytterligare utredningar röstades dock ner. Då krävde man att frågan istället skulle skickas till kommunfullmäktige för avgörande, men också där fick man nej.

– Vi står inte bakom det beslut som nu har tagits. Man borde ha tittat på framtiden för hela Godegårdsbygden. Att man gör det nu först efter nedläggningsbeslutet är oerhört bakvänt. När jag läser utredningen om skolan ser jag inte heller att det finns skäl att lägga ner. Utredningen talar generellt om svårigheter för små skolor, men den säger inget konkret om Godegård som innebär att skolan behöver avvecklas, säger Tony Johansson (M).

Han var efter beslutet både besviken och förvånad.

– Jag ser inte den risken för barnen som majoriteten ser, säger han.

Artikelbild

| Skolan i Godegård ska läggas ner.

Nicklas Rudberg menade dock att med den slimmade organisation som i dag finns på Godegårds skola skulle man riskera en akut stängning framöver om ingenting gjordes nu.

Ekonomin har inte varit avgörande enligt Nicklas Rudberg. Samtidigt tog nämnden ett beslut om en beredskap för ett eventuellt kommande sparkrav på tio miljoner kronor. Där ingår en besparing inom skolan på 3,5 miljoner kronor och där skulle enligt tjänstemännen Godegård kunna ge 2,5 miljoner kronor.

– Men det här har inte varit en ekonomisk fråga, säger Nicklas Rudberg.

Beslutet om nedläggningen kan överklagas. Då tittar man på om det tagits på rätt sätt eller om det borde avgjorts av fullmäktige. Enligt Nicklas Rudberg är man dock övertygade om att allt gått rätt till och han kan inte i dag säga om ett överklagande påverkar själva nedläggningsprocessen.