Eleverna går tredje året på ekonomiprogrammets juridikinriktning och det är andra året som treor får göra denna övning. Micke Hjalmarsson berättar hur eleverna har förberett sig inför den fiktiva rättegången:

– De har fått öva på andra fall. Och då får de öva på att läsa in sig på caset, se vilka olika lagar som kan vara aktuella och skriva de dokument som behövs. Sedan har vi spelat upp mål i klassrummet, säger han.

Man valde sedan ut ett av fallen för att spela upp det i den riktiga rättegångssalen.

Artikelbild

| Kärandesidan i den fiktiva rättegången.

Hjalmarssons förhoppningar innan allt skulle börja var:

– Att det blir spännande och att ungdomarna får visa vad de har lärt sig och inte minst sin retoriska förmåga, att de kan övertyga rätten om att de har rätt.

Micke Hjalmarsson säger att både elever och skola var nöjda med förra årets fiktiva rättegång.

– Absolut! Det var ju jättefint att vi fick låna salen för det är ju något annat att vara här inne än att göra det i skolan.

Vissa av eleverna påtog sig under rättegången roller som bland annat kärande och svarande. Resten av klassen agerade åhörare.

Rättegången leddes av en domare i form av advokat Tord Cederberg som har erfarenhet av domaryrket även i verkligheten.

– Innan jag blev advokat var jag domare i 12 år.

Cederberg uppskattar att göra en fiktiv rättegång tillsammans med eleverna

– Det är ju jättetrevligt!