Robert Ringman jobbar som enhetschef inom måltidsverksamheten för bland annat Norra, Skolgårda och Charlottenborgsskolan. Han berättar att samtliga enhetschefer för kommunens grundskolor har möjlighet att använda sig av verktyget "Skolmat Sverige". Det hjälper utförarna att kunna utvärdera och utveckla kvaliteten på skolmåltiderna. De enkäter Ringman har skickat ut, via rektorerna inom sin enhet, ska vara ifyllda senast den sista april. Därefter ska svaren sammanställas och presenteras högre upp i organisationen. Robert Ringman tycker att undersökningen är viktig.

– Annars jobbar vi i blindo. Vi vill veta vad som händer på våra enheter och vad våra kunder tycker, säger han.

Enkäten innehåller en rad frågor om barns mat- och dryckesvanor, om de äter i skolan, hur ofta och vad de äter, om de inte väljer en varmrätt. Enkäten tar även upp frågor som rör matens utseende, smak och konsistens, varm eller kall.

Artikelbild

| Ju fler elever som fyller i skolmatsenkäten desto större överblick får måltidsverksamheten.

I höstas när den första "Klimatsmartveckan" infördes i skolorna uppstod en del reaktioner bland både vuxna och barn kring den mat som serverades. Enligt Robert Ringman hade kommunen då kunnat vara bättre på att informera om vad man serverade och varför. Även under vecka 12 är det klimatsmart vecka i skolorna vilket innebär tre helt gröna dagar samt en dag med kyckling och en dag med fisk.

Måltidsenheten har också fått in synpunkter på att elever inte känner igen namnen på vissa maträtter. Där har man tagit till sig kritiken och istället förklarat vad de innehåller i matsedeln.

Men att tillfredsställa alla vad gäller lunchval är omöjligt. Även om samtliga barn skulle skriva att de önskar pannkakor varje vecka kommer det inte att infrias sett till de riktlinjer Måltidsenheten jobbar efter.

– Man måste följa en lång rad av parametrar när man skriver en matsedel, säger Robert Ringman.

Det handlar inte bara om näringsriktig, bra och hållbar mat, fortsätter han. Hänsyn ska även tas till allergener. Korv serveras inte oftare än vad 14 dag, på grund av fetthalten, och lingonsylt och ketchup erbjuds endast till särskilda rätter.

Robert Ringman kan ha förståelse för att det finns barn och ungdomar som inte är vana vid att äta vissa råvaror och rätter.

– Men är det skolans uppgift att lära dem det? Uppdraget är att servera en varierad och hälsosam kost. Jag tror att det är svårt att få barn att förstå varför man gör vissa val och förändringar, säger han.