Lantbrukare som låter sina djur beta på naturbetesmarker kan få bidrag. Ett krav är att gräset betas av årligen och att man undviker stödutfodring.

I sommar har den extrema torkan påverkat tillgången på mat och djuren riskerar att beta sig allt djupare ned i marken på jakt efter gräs.

– Gamla mjältbrandsgravar har identifierats som en möjlig smittkälla och vi vill undvika att djuren gnager sig ner och kommer i kontakt med dessa, säger Susanne BoeSkåmedal, biträdande lantbruksdirektör vid Länsstyrelsen Östergötland.

I vaccinationsområdet mot mjältbrandsutbrottet vid Omberg kommer generell dispens att beviljas.

– Vi försöker hjälpa till så gott det går. Därför behöver inte lantbrukarna där söka aktivt utan får beslutet automatiskt som en förebyggande åtgärd, säger Susanne Boe Skåmedal.

Lantbrukare i resten av länet kan också beviljas dispens, men måste själva höra av sig till länsstyrelsen via mejl eller telefon.

– Det krävs mycket regn en tid framöver för att återväxten i betesmarken ska komma igång igen. Vi är väldigt generösa med dispenser på grund av torkan, säger Susanne Boe Skåmedal.