Som aviserat valdes Moderaternas Kåre Friberg till kommunstyrelsens ordförande och tillika kommunalråd. Övriga i KS presidium blir Kenneth Söderman (L), förste vice ordförande, och Elias Georges (S), andre vice ordförande och oppositionsråd.

Som övriga, ordinarie ledamöter valdes Hans Tevell (M), Erik Backman (M), Jan Arvidsson (C), Lena Westerlund (S), Roland Tergeland (S), Peter Karlberg (V), Christian Petersson (MP) och Johnny Karlberg (SD).

– Tio män och en kvinna i KS ... Och bara 35 procent kvinnor bland kommunfullmäktiges ledamöter. Här har vi något att jobba med, reflekterade förra kommunalrådet Camilla Egberth (S).

Såväl hon som tillträdande Kåre Friberg tog till orda i anslutning till valen.

– Hedrande, och ett tack till Moderaterna och Alliansen för nomineringen. Men jag ser nu fram emot att jobba med er alla för att göra en bra kommun bättre, sa Friberg.

Medan Camilla Egberth i sitt avskedstal tyckte att den förra majoriteten fått oförskyllt dålig kritik av Alliansen i valrörelsen. Själv pekade hon på framgångar inom arbetsmarknadsområdet, ett bättre avtal om broavgifterna än förstaupplagan och på att köpet av folkparksområdet blev till fördel i förhandlingarna med Lalandia.

Programenligt röstades också Nils Ingvar Graan (KD) fram som kommunfullmäktiges ordförande, med Åke Svensson (M) som förste vice och Ingvar Ståhl (S) som andre vice ordförande. Tre män allstå, och med en medelålder på 67 år.