Efter kritik från näringslivet föreslår kommunernas gemensamma vatten- och avfallsnämnd en måttlig höjning jämfört med den som annars skulle ha gällt från 1 oktober förra året.

Efter en tidigare årsavgift på 3 000 kronor skulle företagen istället betala 250 kronor plus moms per besök för att göra sig av med sitt arbetsrelaterade avfall.

Gullbergs Bygg i Motala var ett företag som omedelbart reagerade och räknade ut att det för deras del istället skulle innebära en årskostnad på cirka 40 000 kronor.

Förslaget stoppades innan det hunnit verkställas. Inte näringslivsvänligt, resonerade kommunstyrelsen i Motala och tillhöll vatten- och avfallsnämnden att tänka om.

I det nya förslaget behålls visserligen besöksavgiften på 250 kronor, men nu med en maxavgift per år på 4 000 kronor. Alltså ingen mer kostnad efter 16 besök.

Formellt ska beslutet tas av Motala och Vadstenas respektive kommunfullmäktige.

Maxtaxan beräknas inte täcka kostnaderna för att ta hand om företagens avfall. Eventuellt underskott får istället täckas av renhållningsfonden.

Va-nämndens ordförande Hanna Almérus (M) poängterar att 2019 samtidigt får bli ett utvärderingsår. Det nya inpasseringssystemet på återvinningscentralerna, med registrerade besök, och statistik för avfallsmängder får ligga till grund för ett nytt taxebeslut inför 2020. Både vad gäller företagsavgifter och enskildas avfallstaxa.

– Avsikten är att hitta en bra och rättvist taxa, säger Hanna Almérus.