– Motala ligger nära Linköping, här kan man således området, och arbetsuppgifterna som väntar är många, säger Anna Axelsson, verksamhetschef på Östsvenska handelskammaren.

Under onsdagen höll hon lunchmöte i Motala, inför näringslivs- och kommunrepresentanter.

– Med både Lalandia och Ostlänken på gång går Motala en spännande framtid till mötes, inledde kommunalrådet Kåre Friberg (M).

Artikelbild

| Kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M) hörde till dem som lät sig informeras om Ostlänks-projektets alla faser.

Många sifferuppgifter florerar kring Ostlänken. För att ta några: 16 mil höghastighetsjärnväg innebär också 200 broar och 20 kilometer tunnlar. Trafikverkets prognos för totalkostnaden ligger på 54 miljarder.

Totalt beräknas projektet kräva 25 000 arbetstillfällen.

– Det kan delas in i tre faser. Den första gäller järnvägen, den andra byggen av perronger och resecentra och den tredje stadsomvandling. Både Linköping och Norrköping tror sig samtidigt behöva bygga 55 000 nya bostäder. Sedan stannar det heller inte vid Ostlänken, den är ju bara en etapp i ett större höghastighetsnät, säger Anna Axelsson.

Ostlänks-bygget startar nu pö om pö under åren fram till 2024, med färdigställande 2033-2035.

Artikelbild

| Ostlänken beräknas kosta 54 miljarder kronor, och generera 25 000 arbetstillfällen.

Under presentationen i Motala pratades det om behov av att nätverka företag emellan och gå samman i upphandlingar.

– Men det ställer också krav på kompetens inom flera yrkeskategorier. Det gäller både att utbilda de unga rätt och att öppna möjligheter till omskolning. För här finns jobb som även kan underlätta integrationsarbetet, menar Anna Axelsson.