I brevet från skolan stod det även följande: "En faktura kommer skickas till registrerad vårdnadshavare och eleven kommer inte få en dator (ny eller reparerad) innan fakturan är betald".

Det här gjorde både Maria Andersson och flera andra vårdnadshavare upprörda.

– Det vi som föräldrar har fått skriva på är ett papper att eleverna får ha datorerna till låns. Inget annat, säger hon.

Efter att det första brevet väckt reaktioner kom ny och kompletterande information från skolan om att datorer och lärplattor ska lämnas tillbaka i gott skick men att om det inte sker så kan vårdnadshavare bli ersättningsskyldiga. Det stod också att hur ett skolverktyg skadats bedöms från fall till fall och att det finns "förmildrande omständigheter" om det skett en olyckshändelse. Då kan elever få sin dator utbytt utan kostnad, om leverantören bedömer att skadan täcks av garantin.

Mamman ifrågasätter nu hela upplägget och menar att det måste finnas någon försäkring via skolan som täcker skadorna och hon framhåller att många familjer inte har råd med den höga utgiften.

– Om kommunen nu bestämt det här borde de skicka ut nya papper som vi får skriva på, vad som gäller vid trasiga datorer, säger hon.

Maria Anderssons son är också en av flera elever som står utan teknisk utrustning sedan flera månader tillbaka. Enligt skolan ska det inte finnas några datorer att låna ut.

– Det här förstör elevers skolgång och kan påverka betygen. Min son går i åttan och han är jättefrustrerad, säger hon.

Anki Bågenmark är pedagogassistent och IT-ansvarig på Hällaskolan och en av dem som fått ta samtalen från vårdnadshavare efter att det första brevet skickades ut.

– Jag förstår att föräldrar reagerar, det skulle jag också göra om jag var i deras situation, säger hon.

Hon bekräftar även att det är flera elever som är utan datorer på skolan. Varför det inte finns låneutrustning vet hon inte, trots upprepad kontakt med kommunen.

– Jag har ställt frågan men inte fått några ordentliga svar. Det här är alldeles för lång tid att vara utan datorer, det är absolut inte okej. Vi bygger vår utbildning på digitala läromedel och sitter nu i en väldigt jobbig sits, säger Anki Bågenmark.