Kvinnan deltar på heltid i en yrkeskurs anvisad av Arbetsförmedlingen. Socialnämnen avslog dock hennes begäran att samtidigt få socialbidrag för att klara sin försörjning. Nämnden ansåg att hon inte uppfyllt kriterierna när hon samtidigt inte följt instruktionen att varje dag sök jobb. 23-åringen förstod inte hur detta kunde kombineras med att vara heltidsstuderande och koncentrerade sig istället på studierna.

Sedan den sökande överklagat har nu förvaltningsrätten rivit upp beslutet och återvisat ärendet till socialnämnden för ny handläggning. Rätten konstaterar att Högsta förvaltningsdomstolen tidigare ansett att den typen av utbildningar som kvinnan genomgår är att bertrakta som att stå till arbetsmarknadens förfogande.