På presskonferensen om utredningen av Godegårds skola var Nicklas Rudberg (S), bildningsnämndens ordförande, benhård med att skolans framtid avgörs av bildningsnämnden. Om landsbygdens framtid ska utredas är det en fråga för kommunstyrelsen och ingenting som bildningsnämnden ska ta hänsyn till.

– Vi ska titta på barnperspektivet, det är vårt uppdrag, säger han.

Alla frågor om landsbygden hänvisar han därför till partikollegan, kommunalrådet Camilla Egberth (S). Hon i sin tur menar dock att bildningsnämnden mycket väl kan välja att låta även sådana aspekter komma fram innan beslutet tas.

– Frågan om skolan är bildningsnämndens ansvar. Det har de fått i uppdrag av fullmäktige att hantera och där ska vi från kommunstyrelsen inte gå in och styra, säger hon men tillägger också:

– Men det är bildningsnämnden som avgör om de måste ta det här beslutet nu eller om de vill invänta vår utredning.

Den utredning som hon talar om är inte beslutad än. Under hösten planerar kommunstyrelsen att ge tjänstemännen ett uppdrag att titta på landsbygdens potential och möjligheter, både den norra och den södra.

Bildning tar sitt beslut självständigt och ni gör er utredning själva. Vore det inte bättre om ni agerade tillsammans och tog ett gemensamt ansvar istället?

– Vi har blivit tilldelade olika ansvar från kommunfullmäktige, så är det, säger Camilla Egberth.

Men har inte ni i majoriteten ett gemensamt ansvar?
Artikelbild

| Kommunalråd Camilla Egberth (S).

– Jo, absolut, men det här är ju också en verksamhetsfråga. Tjänstemännen har ju gjort en bedömning här och den måste vi lyssna på. Jag kan omöjligen gå in och lägga mig i professionens bedömning, säger hon.